Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení

Dvouřadá kuželíková ložiska jsou kromě svého označení rovněž určena variantami a vlastnostmi provedení (→ tabulková část – provedení TDO a TDI). Některé tyto vlastnosti nemusí být součástí označení ložiska, jsou však vždy zahrnuty ve variantách a vlastnostech provedení (→ Provedení a varianty ).
Příklady a použitelné možnosti pro dvouřadá kuželíková ložiska jsou uvedeny níže.
Basic bearing designation system
Příklady
BT2B 331840 G/HA1C150kdeBT2B 331840 =
G
=
HA1 =
C150
=
BT2B 334113/HA3VA901kdeBT2B 334113 =
HA3 =
VA901
=
BT2-8164/HA4
kdeBT2-8164 =
HA4
=
331775 B
kde331775 =
B =


Použitelné možnosti pro dvouřadá kuželíková ložiska


  Přídavná označení před základním označením (není k dispozici)


Základní označení (číslo výkresu)
BT2-
BT2B
Předpony čísla výkresu, které mohou předcházet čtyřmístné nebo šestimístné číslo výkresu


Přídavná označení za základním označením – Vnitřní konstrukce
A, B, C, D
Odlišná nebo upravená vnitřní konstrukce, možnost kombinací


Přídavná označení – Vnější konstrukce (spirálová drážka atd.)
E
Ložisko SKF Explorer
G
Spirálová drážka v díře ložiska
Další informace o variantách a vlastnostech provedení → Provedení a varianty


Přídavná označení za základním označením – Provedení klece
TN9
Klec z PA66 zesílená skelnými vlákny
Další informace o variantách a vlastnostech provedení → Provedení a varianty


Přídavná označení za základním označením – Materiály, tepelné zpracování
HA1Cementovaný vnitřní a vnější kroužek
HA2Cementovaný vnější kroužek
HA3Cementovaný vnitřní kroužek
HA4Cementovaný vnitřní a vnější kroužek a valivá tělesa
HA5Cementovaná valivá tělesa
HA6Cementovaný vnější kroužek (kroužky) a valivá tělesa
HA7Cementovaný vnitřní kroužek (kroužky) a valivá tělesa
HB1Bainiticky kalený vnitřní a vnější kroužek
HB2Bainiticky kalený vnější kroužek (kroužky)
HB3Bainiticky kalený vnitřní kroužek (kroužky)

 Zadní přídavná označení – Vnitřní vůle
C...
Axiální vnitřní vůle
Trojmístné nebo čtyřmístné číslo bezprostředně za písmenem C udává axiální vnitřní vůli v µm.


Přídavná označení za základním označením – Sady ložisek, spárovaná ložiska (není k dispozici)


Přídavná označení za základním označením – Stabilizace (není k dispozici)


Přídavné označení za základním označením – Mazání (není k dispozici)


Přídavná označení za základním označením – Další varianty
PEX
Ložisko SKF Explorer, se používá pouze tehdy, když jsou k dispozici stejně velká ložiska základního provedení a ložiska SKF Explorer
VA901
Kontaktní těsnění na obou stranách, čela vnějších kroužků s mazacími drážkami, těsnicí kroužek mezi vnitřními kroužky
VA902
Kontaktní těsnění na obou stranách, bez domazávacích prvků, těsnicí kroužek mezi vnitřními kroužky
VA903
Kontaktní těsnění na obou stranách, čela vnějších kroužků s mazacími drážkami, bez těsnicího kroužku mezi vnitřními kroužky
VA919
Kontaktní těsnění na obou stranách, domazávací prvky ve vnějších kroužcích, obvodová drážka v díře a mazací otvory ve vodicích přírubách vnitřních kroužků
VA941
Kontaktní těsnění na obou stranách, vnitřní čela vnitřních kroužků s mazacími drážkami, vnitřní kroužky s obvodovými drážkami v díře a mazacími otvory ve vnějších osazeních
SKF logo