Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení a varianty

Ložiska provedení TDO
 • mají jeden dvojitý vnější kroužek a dva vnitřní kroužky s klecemi a kuželíky (vnitřní polocelky), obvykle s rozpěrným kroužkem mezi dvěma vnitřními kroužky (obr. 1)
 • mají řady valivých těles uspořádané zády k sobě (do „O“) (spojnice stykových bodů se rozbíhají vzhledem k ose ložiska), což umožňuje vytvořit tuhá uložení a přenášet značné klopné momenty
 • jsou dodávána jako jednotky připravené k okamžité montáži s předem stanovenou axiální vůlí nebo předpětím
 • mohou být použita jako axiálně vodicí i axiálně volná ložiska:
  • v axiálně volném uložení axiální posunutí probíhá mezi vnějším kroužkem a dírou tělesa
  • ložiska se slepou dírou nebo pojistnou drážkou ve vnějším kroužku lze použít s válcovým kolíkem zasahujícím do díry nebo drážky, který zabraňuje otáčení vnějšího kroužku na úložné ploše

SKF vyrábí ložiska provedení TDO v mnoha variantách (→ Varianty a vlastnosti), jako například: 

Varianta provedeníCharakteristiky
TDO


 • rozpěrný kroužek mezi dvěma vnitřními kroužky
 • ocelové okénkové klece
TDO.1


 • rozpěrný kroužek mezi dvěma vnitřními kroužky
 • ocelové čepové klece (provrtaná valivá tělesa) pro vyšší zatížení
TDON


 • bez rozpěrného kroužku 
 • vnitřní kroužky se o sebe opírají
 • ocelové okénkové klece
TDO/Z


 • rozpěrný kroužek mezi dvěma vnitřními kroužky
 • ocelové okénkové klece
 • kryt z ocelového plechu na obou stranách
TDOS.1


 • strmý stykový úhel α
 • pro aplikace, ve kterých se vyskytují vysoká axiální zatížení nebo vysoké klopné momenty v kombinaci s radiálními zatíženími
 • rozpěrný kroužek mezi dvěma vnitřními kroužky
 • ocelové čepové klece (provrtaná valivá tělesa) pro vyšší zatížení
Ložiska provedení TDI
 • mají dva vnější kroužky a jeden dvojitý vnitřní kroužek se dvěma klecemi s kuželíky (dvojitým vnitřním polocelkem), obvykle s rozpěrným kroužkem mezi dvěma vnějšími kroužky (obr. 2)
 • mají řady valivých těles uspořádány čely k sobě (do „X“) (spojnice stykových bodů se sbíhají vzhledem k ose ložiska) 
 • jsou k dispozici jako nezakrytá nebo zakrytá s kryty nebo těsněními
  • Kontaktní těsnění HNBR nebo FKM na obou stranách
 • jsou dodávána jako jednotky připravené k okamžité montáži s předem stanovenou axiální vůlí nebo předpětím
 • jsou určena zejména pro použití jako axiálně vodicí ložiska
 • jsou k dispozici se spirálovou drážkou v díře a/nebo mazacími drážkami v čelech ložiskových kroužků (obr. 3)
  • v případě potřeby volného uložení na hřídeli tyto drážky kompenzují nevýhodu volného uložení
  • když se vnitřní kroužek pod zatížením otáčí na úložné ploše, tyto drážky naplněné plastickým mazivem umožňují přívod maziva mezi vnitřní kroužky a úložné plochy
  • drážky mohou navíc absorbovat částice vznikající opotřebením

SKF vyrábí ložiska provedení TDI v mnoha variantách (→ Varianty a vlastnosti), jako například: 

Varianta provedeníCharakteristiky
TDI


 • rozpěrný kroužek mezi dvěma vnějšími kroužky
 • ocelové okénkové klece
TDI.1


 • rozpěrný kroužek mezi dvěma vnějšími kroužky
 • ocelové čepové klece (provrtaná valivá tělesa) pro vyšší zatížení
TDIE


 • rozpěrný kroužek mezi dvěma vnějšími kroužky
 • ocelové okénkové klece
 • oboustranně rozšířený vnitřní kroužek
  • rozšíření jsou broušena jako styková plocha pro těsnicí břity
TDIT


 • rozpěrný kroužek mezi dvěma vnějšími kroužky
 • kuželová díra, kuželovitost 1:12
 • ocelové okénkové klece
TDIS


 • strmý stykový úhel α
 • pro aplikace s vysokým axiálním zatížením v kombinaci s radiálním zatížením
 • rozpěrný kroužek mezi dvěma vnějšími kroužky
 • ocelové okénkové klece
 • používají se v aplikacích válcovacích stolic s volným uložením na čepech válců a čistě axiálním zatížením
 • vnitřní kroužek má na jednom nebo obou čelech jednu či více pojistných drážek, které zabraňují jeho otáčení na úložné ploše
 • v závislosti na aplikaci mohou být ložiska dodána s rozpěrným kroužkem mezi dvěma vnějšími kroužky nebo bez tohoto kroužku
TDIS.1


 • strmý stykový úhel α
 • pro aplikace s vysokými axiálními zatíženími kombinovanými s radiálními zatíženími
 • rozpěrný kroužek mezi dvěma vnějšími kroužky
 • ocelové čepové klece (provrtaná valivá tělesa) pro vyšší zatížení
TDIS.2


 • nerozebíratelná jednotka s pouzdrem přes vnější kroužky
 • vnější kroužky jsou nalisovány do pouzdra
 • deformace vnějších kroužků, která běžně vzniká v důsledku velkých axiálních zatížení, je výrazně snížena
  • rozdělení napětí v místech valivého styku je v důsledku toho výhodnější a ložisko má delší provozní trvanlivost
 • axiální vnitřní vůle je určena pouzdrem
 • předpětí pomocí pružin není nutné
 • strmý stykový úhel α
 • pro aplikace s vysokými axiálními zatíženími kombinovanými s radiálními zatíženími
 • zjednodušené a ekonomické provedení usnadňuje montáž, demontáž a kontroly při údržbě

VAROVÁNÍ

Těsnění z FKM (fluorkaučuková pryž) vystavená otevřenému ohni nebo teplotám nad 300 °C (570 °F) představují ohrožení zdraví a životního prostředí! Zůstávají nebezpečná i po vychladnutí.

Přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto VAROVÁNÍ.


Volitelná ložiska provedení TDI složená ze čtyřřadých kuželíkových ložisek

Na vyžádání lze vyrobit ložiska provedení TDI s rozměry jinými, než uvádí tabulková část provedení TDI, a to jako přizpůsobená dvouřadá ložiska využívající standardní součásti čtyřřadých kuželíkových ložisek SKF provedení TQO, avšak bez rozpěrných kroužků (tabulková část provedení TQO). Standardní součásti lze kombinovat například následovně (obr. 4):

 • dva jednořadé vnější kroužky
 • jeden dvouřadý vnitřní kroužek (dvojitý vnitřní polocelek)
 • dvě klece s valivými tělesy
Tato možnost může být výhodná vzhledem k ceně a dodací lhůtě a je vhodné ji zvážit, pokud jsou požadována dvouřadá ložiska s těsněním, i když vyžaduje nestandardní vnitřní kroužek.
Podrobnosti o této možnosti vám poskytnou technicko-konzultační služby SKF.
Ložiska SKF Explorer
SKF neustále rozšiřuje svůj sortiment ložisek SKF Explorer. Kromě stávajících jednořadých kuželíkových ložisek SKF Explorer (→ tabulková část – provedení TDO a TDI) může SKF rovněž na vyžádání vyrobit kuželíková ložiska základního provedení ve specifikaci SKF Explorer. Tato kuželíková ložiska SKF Explorer jsou identifikována přídavným označením PEX.
Varianty a vlastnosti

SKF vyrábí ložiska provedení TDO a TDI v různých variantách a s různými vlastnostmi. Varianty a vlastnosti provedení ložisek jsou uvedeny v tabulkové části (→ tabulková část – provedení TDO a TDI) v oddílu Varianty a vlastnosti provedení. Ohledně jiných velikostí, variant provedení nebo kombinací vlastností neuvedených v tabulkové části se obraťte na SKF. Varianty a vlastnosti provedení jsou identifikovány následujícími znaky v přídavném označení:

Varianty provedení
ERozšířený vnitřní kroužek
NBez rozpěrného kroužku
SStrmý stykový úhel α
T
Kuželová díra, kuželovitost 1:12
.1Ocelové čepové klece a provrtaná valivá tělesa
.2Pouzdro přes vnější kroužky


Vlastnosti (TDO → obr. 5, TDI → obr. 6)
CVnější kroužek se slepou dírou, která v kombinaci s válcovým kolíkem brání otáčení vnějšího kroužku na úložné ploše
DVnější kroužek s obvodovou drážkou a mazacími otvory (TDO), vnitřní kroužek s obvodovou drážkou a mazacími otvory (TDI)
D0Vnější kroužek s obvodovou drážkou a mazacími otvory, bez rozpěrného kroužku mezi vnitřními kroužky
D2Vnější kroužek s obvodovou drážkou a mazacími otvory, rozpěrný kroužek s mazacími otvory nebo mazacími drážkami mezi vnitřními kroužky
D3Vnější kroužek s obvodovou drážkou a mazacími otvory, rozpěrný kroužek s obvodovou drážkou a mazacími otvory nebo mazacími drážkami mezi vnitřními kroužky
GSpirálová drážka v díře vnitřního kroužku
NDvě pojistné drážky 180° od sebe na jednom čele vnitřního kroužku
N1Jedna pojistná drážka na každém čele vnitřního kroužku, v úhlu 180° vzhledem k pojistné drážce na protějším čele
N2Dvě pojistné drážky 180° od sebe na obou čelech vnitřního kroužku, v úhlu 90° vzhledem k pojistným drážkám na protějším čele
TN9
Klec z PA66 zesílená skelnými vlákny
VKontaktní těsnění na obou stranách
WMazací drážky v čelech ložiskových kroužků
WIMazací drážky v čelech vnitřního kroužku (kroužků)
WOMazací drážky v čelech vnějšího kroužku (kroužků)
X
Ložiska s pouzdrem, obvodovou drážkou a mazacími otvory přes vnější kroužky (TDI, nahrazeno konstrukční variantou .2)
XDVnější kroužek s mazacími otvory (TDO)
YLožisko bez rozpěrného kroužku mezi vnějšími kroužky
Y2Rozpěrný kroužek s obvodovou drážkou a mazacími otvory mezi vnějšími kroužky (TDI)
Z
Kryt z ocelového plechu na obou stranách
Klece

Dvouřadá kuželíková ložiska SKF jsou vybavena dvěma klecemi z tabulky 1. Standardní lisovaná ocelová klec není v označení ložiska identifikována. Požadujete-li nestandardní klece, před objednáním si nejprve ověřte jejich dostupnost.

Některá maziva mohou mít při vysokých teplotách nepříznivý vliv na polyamidové klece. Informace o vhodnosti klecí jsou uvedeny v části Klece.

SKF logo