Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž

Díly dvouřadých kuželíkových ložisek mohou být v závislosti na provedení rovněž montovány odděleně. Jednotlivé kroužky každého ložiska je třeba montovat ve správném pořadí a poloze. V případě montáže více ložisek současně nesmí být rovněž zaměněny s díly jiného ložiska. Byla proto přijata některá opatření k usnadnění montáže:
  • Díly jednoho ložiska jsou označeny písmeny určujícími správné pořadí a polohu (obr. 1).
  • Všechny díly jednoho ložiska jsou označeny stejným výrobním číslem.
Při montáži menších ložisek provedení TDI je třeba dbát zvláštní opatrnosti, aby nedošlo k deformaci nebo stlačení relativně tenkostěnných rozpěrných kroužků. K tomu může dojít například při utahování šroubů víka a výsledkem může být nesprávná axiální vůle nebo předpětí. SKF proto doporučuje použít kryt se středicím nákružkem, který odpovídá šířce ložiska a úložné plochy tělesa.
V případě nedostatku znalostí a zkušeností s montáží dvouřadých kuželíkových ložisek (zejména u velkých rozměrů) SKF doporučuje požádat o pomoc servisní pracovníky SKF. Další informace o montážních službách SKF jsou k dispozici na vyžádání.

Zatížená oblast

Ve většině aplikací válcovacích stolic má radiální zatížení konstantní směr. V závislosti na poměru mezi axiálním a radiálním zatížením je obvykle zatížena přibližně jen čtvrtina oběžné dráhy vnějšího kroužku. Proto: 

  • Vnější kroužky jsou na vyžádání rozděleny do čtyř oblastí označených římskými číslicemi I až IV na čelech kroužků (obr. 2).
  • Označení oblasti I jsou rovněž spojena přímkou přes vnější povrch (obr. 2).
  • Oblast I (přímku přes vnější povrch) je třeba při prvotní montáži nastavit do směru zatížení.
  • Po určité době provozu, která závisí na provozních podmínkách, je třeba vnější kroužky otočit o 90°, aby se zatížení přeneslo na novou (sousední) oblast.
SKF logo