Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mezní teploty

Přípustná provozní teplota dvouřadých kuželíkových ložisek může být omezena:
  • rozměrovou stabilitou ložiskových kroužků a valivých těles
  • klecemi
  • těsněním
  • mazivem
Pokud očekáváte teploty mimo přípustný rozsah, obraťte se na SKF.

Ložiskové kroužky a válečky

Dvouřadá kuželíková ložiska SKF jsou tepelně stabilizována až do teploty 150 °C (300 °F).

Klece

Ocelové klece lze použít při stejných provozních teplotách jako ložiskové kroužky a valivá tělesa. Informace o mezních teplotách klecí vyrobených z polymerových materiálů jsou uvedeny v části Polymerové klece.

Těsnění

Přípustná provozní teplota těsnění závisí na jejich materiálu:

  • HNBR: -40 až +150 °C (-40 až +300 °F) 
  • FKM: -30 až +200 °C (-20 až +390 °F)
Nejvyšší teploty se obvykle vyskytují v místě těsnicího břitu.

Maziva

Teplotní limity plastických maziv SKF jsou uvedeny v kapitole Volba vhodného plastického maziva SKF.
Při používání maziv nedodaných společností SKF by mezní teploty měly být vyhodnoceny podle Koncepce dopravního semaforu SKF.
SKF logo