Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Použití ložisek

Uložení s vůlí na čepech válců a spirálová drážka v díře

Ve většině aplikací válcovacích stolic jsou čtyřřadá kuželíková ložiska uložena s vůlí na čepech válců. To umožňuje rychlé výměny válců. Nevýhoda uložení s vůlí však spočívá v tom, že vnitřní kroužky se při zatížení protáčejí na svých úložných plochách. Pro omezení vlivu uložení s vůlí jsou ložiska SKF vybavena spirálovou drážkou v díře nebo mazacími drážkami v čelech vnitřních kroužků (obr. 1). Tyto drážky naplněné plastickým mazivem umožňují přívod maziva mezi vnitřní kroužky a úložné plochy. Mohou také absorbovat částice vznikající opotřebením.

Požadavky na tvrdost čepů válců

V případě uložení s vůlí SKF doporučuje, aby úložné plochy čepů válců měly následující tvrdost: 

  • hřídel (radiální úložná plocha) → 45 Shore (≈ 34 HRC) 
  • axiální opěrné plochy → 60 Shore (≈ 45 HRC)

Axiální zajištění vnitřních kroužků na čepech válců

Vnitřní kroužky ložisek provedení TQO nesmí být axiálně upnuty na čepu válce. Mezi ložiskovými kroužky a jejich opěrnými plochami musí být ponechána axiální vůle 0,4 až 1,3 mm (obr. 2).
SKF logo