Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení

Čtyřřadá kuželíková ložiska jsou kromě svého označení rovněž určena variantami a vlastnostmi provedení (→ tabulková část – provedení TQI a TQO). Některé tyto vlastnosti nemusí být součástí označení ložiska, jsou však vždy zahrnuty ve variantách a vlastnostech provedení (→ Provedení a varianty ).
Příklady a použitelné možnosti pro čtyřřadá kuželíková ložiska jsou uvedeny níže.
Basic bearing designation system
Příklady
BT4B 328827 ABG/HA1VA902
kdeBT4B 328827 =
AB =
G =
HA1 =
VA902 =
BT4-8109 E1/C800
kdeBT4-8109 =
E1 =
C800 =
330870 BG
kde330870 =
B =
G =


Použitelné možnosti pro čtyřřadá kuželíková ložiska

Test Designation 1
 Přídavná označení před základním označením (nejsou k dispozici)

Test Designation 2
Základní označení (číslo výkresu)
BT4-
BT4B
Předpony čísla výkresu, které mohou předcházet čtyřmístné nebo šestimístné číslo výkresu

Catalogue image - Test Designation 3
Přídavná označení – Vnitřní konstrukce
A, B, C, D
Odlišná nebo upravená vnitřní konstrukce, možnost kombinací

Test Designation 4
Přídavná označení – Třída Explorer a vnější konstrukce (těsnění, spirálová drážka atd.)
ELožisko SKF Explorer bez rozpěrných kroužků
EXLožisko SKF Explorer s rozpěrnými kroužky
E(X)1
Ložisko SKF Explorer, kontaktní těsnění z HNBR na obou stranách, jinak vyrobené podle specifikací VA901
E(X)2
Ložisko SKF Explorer, kontaktní těsnění z HNBR na obou stranách, jinak vyrobené podle specifikací VA902
E(X)3
Ložisko SKF Explorer, kontaktní těsnění z HNBR na obou stranách, jinak vyrobené podle specifikací VA903
E8
Modernizované ložisko SKF Explorer bez rozpěrných kroužků, optimalizovaná konstrukce, nezakryté ložisko se zápichy ve vnějších kroužcích umožňujících pozdější montáž těsnění v případě potřeby
E81
Modernizované ložisko SKF Explorer bez rozpěrných kroužků, optimalizovaná konstrukce, kontaktní těsnění z HNBR na obou stranách
E8X
Modernizované ložisko SKF Explorer s rozpěrnými kroužky, optimalizovaná konstrukce, nezakryté ložisko se zápichy ve vnějších kroužcích umožňujících pozdější montáž těsnění v případě potřeby
E8X1Modernizované ložisko SKF Explorer s rozpěrnými kroužky, optimalizovaná konstrukce, kontaktní těsnění z HNBR na obou stranách
Další informace o variantách a vlastnostech provedení → Provedení a varianty

Catalogue image - Test Designation 5
Přídavná označení – Provedení klece (není k dispozici)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Přídavná označení – Materiály, tepelné zpracování
HA1
Cementované a kalené vnitřní a vnější kroužky
HA4
Cementované a kalené vnitřní a vnější kroužky a valivá tělesa
HE1
Vnitřní a vnější kroužky z vakuově přetavované oceli

Test Designation 6.2Přídavná označení – Vnitřní vůle
C...
Axiální vnitřní vůle; trojmístné číslo bezprostředně za písmenem C udává střední axiální vnitřní vůli v μm
(ohledně hodnot vůle neuvedených v tabulkové části se obraťte na SKF)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Přídavná označení – Sady ložisek, spárovaná ložiska (není k dispozici)

Test Designation 6.4
Přídavná označení – Stabilizace (není k dispozici)


Přídavná označení – Mazání (není k dispozici)

Test Designation 6.6
Přídavná označení – Další varianty
VA901
Kontaktní těsnění z FKM na obou stranách, čela vnějších kroužků s mazacími drážkami, těsnicí kroužek mezi vnitřními kroužky
VA902
Kontaktní těsnění z FKM na obou stranách, bez domazávacích prvků, těsnicí kroužek mezi vnitřními kroužky
VA903
Kontaktní těsnění z FKM na obou stranách, čela vnějších kroužků s mazacími drážkami, bez těsnicího kroužku mezi vnitřními kroužky
VA919
Kontaktní těsnění z FKM na obou stranách, domazávací prvky ve vnějších kroužcích, obvodová drážka v díře a mazací otvory ve vodicích přírubách vnitřních kroužků
VA941
Kontaktní těsnění z FKM na obou stranách, vnitřní čela vnitřních kroužků s mazacími drážkami, vnitřní kroužky s obvodovými drážkami v díře a mazacími otvory ve vnějších osazeních
SKF logo