Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení a varianty

SKF vyrábí čtyřřadá kuželíková ložiska provedení TQO a TQI v následujících variantách:

 • ložiska provedení TQO (uspořádání čely k sobě, obr. 1):
  • nezakrytá nebo s těsněním
  • s válcovou nebo kuželovou dírou
  • s rozšířením nebo bez rozšíření vnitřního kroužku na obou stranách
  • se spirálovou drážkou v díře nebo bez této drážky
  • ložiska základního provedení nebo třídy SKF Explorer

 • ložiska provedení TQI (uspořádání zády k sobě, obr. 2):
  • s válcovou nebo kuželovou dírou
  • s rozšířením nebo bez rozšíření vnitřního kroužku na jedné straně
Ložiska provedení TQO

Ložiska provedení TQO mají dva páry klecí s kuželíky. Dvě řady valivých těles v každém páru jsou uspořádány čely k sobě (do „X“). Ložiska TQO představují nejpoužívanější provedení čtyřřadých kuželíkových ložisek. SKF je proto vyrábí v řadě variant, jako jsou například následující:

Varianta provedeníCharakteristiky
TQON


 • dva dvouřadé vnitřní kroužky
 • čtyři jednořadé vnější kroužky
 • bez rozpěrných kroužků
 • ocelové okénkové klece
TQO


 • dva dvouřadé vnitřní kroužky
 • jeden dvouřadý a dva jednořadé vnější kroužky
 • rozpěrné kroužky mezi vnějšími kroužky a mezi vnitřními kroužky
 • ocelové okénkové klece
TQON.1


 • dva dvouřadé vnitřní kroužky
 • čtyři jednořadé vnější kroužky
 • bez rozpěrných kroužků
 • ocelové čepové klece (provrtaná valivá tělesa)
TQO.1


 • dva dvouřadé vnitřní kroužky
 • jeden dvouřadý a dva jednořadé vnější kroužky
 • rozpěrné kroužky mezi vnějšími kroužky a mezi vnitřními kroužky
 • ocelové čepové klece (provrtaná valivá tělesa)
TQOEN


 • dva dvouřadé vnitřní kroužky, rozšířené na jedné straně
  • rozšíření vnitřních kroužků na obou stranách ložiska jsou navržena jako dosedací plochy hřídelových těsnicích kroužků
 • čtyři jednořadé vnější kroužky
 • bez rozpěrných kroužků
 • ocelové okénkové klece
TQOE


 • dva dvouřadé vnitřní kroužky, rozšířené na jedné straně
  • rozšíření vnitřních kroužků na obou stranách ložiska jsou navržena jako dosedací plochy hřídelových těsnicích kroužků
 • jeden dvouřadý a dva jednořadé vnější kroužky
 • rozpěrné kroužky mezi vnějšími kroužky a mezi vnitřními kroužky
 • ocelové okénkové klece
TQOT


 • dva dvouřadé vnitřní kroužky
 • jeden dvouřadý a dva jednořadé vnější kroužky
 • rozpěrné kroužky mezi vnějšími kroužky
 • ocelové okénkové klece
 • kuželová díra, kuželovitost 1:12
  • je-li vyžadováno uložení s přesahem na čepu válce
TQOSN


 • dva dvouřadé vnitřní kroužky
 • čtyři jednořadé vnější kroužky
 • bez rozpěrných kroužků
 • ocelové okénkové klece
 • těsnění na obou stranách
TQOSNP


 • dva dvouřadé vnitřní kroužky
 • čtyři jednořadé vnější kroužky
 • rozpěrné kroužky mezi dvěma vnitřními kroužky a dvěma středními vnějšími kroužky
 • ocelové okénkové klece
 • těsnění na obou stranách
TQOS


 • dva dvouřadé vnitřní kroužky
 • jeden dvouřadý a dva jednořadé vnější kroužky
 • rozpěrné kroužky mezi vnějšími kroužky a mezi vnitřními kroužky
 • ocelové okénkové klece
 • těsnění na obou stranách
TQOSN.1


 • dva dvouřadé vnitřní kroužky
 • čtyři jednořadé vnější kroužky
 • bez rozpěrných kroužků
 • ocelové čepové klece (provrtaná valivá tělesa)
 • těsnění na obou stranách
TQOESN


 • dva dvouřadé vnitřní kroužky, rozšířené na jedné straně
  • rozšíření vnitřních kroužků na obou stranách ložiska jsou navržena jako dosedací plochy hřídelových těsnicích kroužků
 • čtyři jednořadé vnější kroužky
 • bez rozpěrných kroužků
 • ocelové okénkové klece
 • těsnění na obou stranách
TQOES


 • dva dvouřadé vnitřní kroužky, rozšířené na jedné straně
  • rozšíření vnitřních kroužků na obou stranách ložiska jsou navržena jako dosedací plochy hřídelových těsnicích kroužků
 • jeden dvouřadý a dva jednořadé vnější kroužky
 • rozpěrné kroužky mezi vnějšími kroužky a mezi vnitřními kroužky
 • ocelové okénkové klece
 • těsnění na obou stranách

Ložiska provedení TQI

Ložiska provedení TQI mají dva páry klecí s kuželíky. Dvě řady valivých těles v každém páru jsou uspořádány zády k sobě (do „O“). Tato ložiska zajišťují relativně tuhé uložení schopné přenášet i klopné momenty. Ložiska v těchto aplikacích jsou obvykle uložena s přesahem na čepu válce, přičemž se využívá provedení ložiska s kuželovou dírou. 

Ložiska provedení TQI se rovněž používají pro svislé válce univerzálních drtičů. V tomto případě je třeba použít ložisko s válcovou dírou, protože vnitřní kroužky jsou na své úložné ploše uloženy s vůlí a vnější kroužky jsou uloženy s přesahem.
Příklady variant provedení TQO:

Varianta provedení
Charakteristiky
TQIN


 • jeden dvouřadý a dva jednořadé vnitřní kroužky
 • dva dvouřadé vnější kroužky
 • bez rozpěrných kroužků
 • ocelové okénkové klece 
TQI


 • jeden dvouřadý a dva jednořadé vnitřní kroužky
 • dva dvouřadé vnější kroužky
 • rozpěrný kroužek mezi vnějšími kroužky
 • ocelové okénkové klece
TQI.1


 • jeden dvouřadý a dva jednořadé vnitřní kroužky
 • dva dvouřadé vnější kroužky
 • rozpěrný kroužek mezi vnějšími kroužky
 • ocelové čepové klece (provrtaná valivá tělesa)
TQIT


 • jeden dvouřadý a dva jednořadé vnitřní kroužky
 • dva dvouřadé vnější kroužky
 • rozpěrný kroužek mezi vnějšími kroužky
 • ocelové okénkové klece
 • kuželová díra, kuželovitost 1:12 nebo 1:30
  • je-li vyžadováno uložení s přesahem na čepu válce

Ložiska s těsněním
 • nabízejí oproti nezakrytým ložiskům následující obecné výhody:
  • prodloužená provozní trvanlivost ložiska
  • zlepšená spolehlivost
  • snížené požadavky na údržbu
  • snížená spotřeba maziva (až o 90 %)
  • snížený dopad na životní prostředí
  • méně nadbytečného plastického maziva znečišťujícího válcovací emulzi pro zdokonalení válcovacího procesu i kvality výrobku
 • preferované řešení pro válcovací stolice
 • možnost jednoduché náhrady nezakrytých ložisek díky stejným rozměrům a v závislosti na provedení těsnění i stejné základní únosnosti (→ Ložiska SKF Explorer)
 • drážky s O-kroužkem ve vnějším povrchu ložiska zabraňujícím průniku nečistot mezi vnější kroužky a díru montážní podložky
 • těsnění na obou stranách v jednom z následujících provedení:
  • standardní provedení těsnění z FKM (obr. 3)
  • standardní provedení těsnění z HNBR pro ložiska SKF Explorer (obr. 4)
  • inovované provedení těsnění z HNBR pro ložiska SKF Explorer (obr. 5)
  Tabulka 1 obsahuje přehled těchto provedení těsnění.
 • nesou přídavné označení S

VAROVÁNÍ

Těsnění z FKM (fluorkaučuková pryž) vystavená otevřenému ohni nebo teplotám nad 300 °C (570 °F) představují ohrožení zdraví a životního prostředí! Jsou nebezpečná i po vychladnutí.

Přečtěte si a dodržujte bezpečnostní opatření uvedená v části Materiály těsnění.

Ložiska SKF Explorer

SKF vyrábí čtyřřadá kuželíková ložiska SKF Explorer a optimalizovaná čtyřřadá kuželíková ložiska SKF Explorer. Oba typy se vyznačují následujícími vlastnostmi:

 • Vyšší základní únosnost a podstatně delší provozní trvanlivost ložiska
  Optimalizovaná vnitřní geometrie a menší tolerance zajišťují optimální rozdělení zatížení mezi všechny čtyři řady valivých těles.
  Optimalizovaná povrchová úprava všech stykových ploch podporuje vytvoření hydrodynamického mazivového filmu.
 • Zvýšená odolnost proti opotřebení
  Mimořádně čistá a homogenní ocel ložiskových kroužků v kombinaci s pokročilým tepelným zpracováním zajišťuje optimální rovnováhu mezi vysokou tvrdostí povrchu a základní tuhostí.
 • Rozebiratelnost při montáži a jednodušší kontrola
  Ložiska jsou k dispozici se čtyřřadou konstrukcí (čtyři samostatné vnější kroužky) s rozpěrnými kroužky nebo bez nich. Provedení bez rozpěrných kroužků usnadňuje montáž, demontáž a postupy kontroly. Obě provedení mají shodné rozměry a jsou vzájemně zaměnitelná.
 • Zlepšená těsnicí funkce
 • Spirálová drážka v díře
  SKF standardně vyrábí tato ložiska se spirálovou drážkou v díře (→ Použití ložisek).
Optimalizovaná ložiska SKF Explorer se navíc vyznačují dalšími vlastnostmi:
 • Úplná zaměnitelnost ložisek
  Shodné vnější a vnitřní rozměry spolu se stejnou základní únosností nezakrytých ložisek (přídavné označení E8) a ložisek s těsněním (přídavné označení E81) umožňují jejich zaměnitelnost. 
 • Stejně vysoká základní únosnost ložisek s těsněním a nezakrytých ložisek
  Optimalizované a kompaktní provedení těsnění umožňuje používat valivá tělesa stejných rozměrů (obr. 6) v ložiscích s těsněním i v nezakrytých ložiscích a zajistit tak jejich stejnou základní únosnost
 • Zlepšená těsnicí funkce
  Inovované provedení těsnění (přídavné označení E8(X)1, → Ložiska s těsněním) zajišťuje vysokou ochranu proti vnějším nečistotám, udržuje tření a třecí teplo na nízké úrovni a prodlužuje životnost maziva. Tato těsnění rovněž lépe zadržují mazivo, minimalizují dopad na životní prostředí a snižují náklady na údržbu.
 • Sada těsnění pro snadnou montáž
  Tato sada umožňuje změnit v pozdější fázi nezakrytá ložiska (přídavné označení E8) na ložiska s těsněním.
 • Žádné rozměrové přesahy klece
  Ložiska s přídavným označením E8 nemají žádné rozměrové přesahy klece na čelech.
Domazávací prvky

Čtyřřadá kuželíková ložiska s těsněním lze domazávat prostřednictvím následujících domazávacích prvků nebo jejich kombinace:

 • mazací otvory ve vnějším kroužku a v rozpěrných kroužcích mezi vnějšími kroužky (obr. 7)
 • mazací drážky v čelech kroužků:
  • pouze přes vnější kroužky v případě vloženého těsnění mezi vnitřními kroužky (obr. 8), např. přídavné označení VA901 nebo E(8)1
  • přes vnější nebo vnitřní kroužky v případě varianty bez těsnění mezi vnitřními kroužky (obr. 9), např. přídavné označení VA903 nebo E3
 • mazací drážka a otvory ve vnitřním kroužku a mezera mezi vnitřními kroužky (obr. 10)
 • mazací otvory v osazeních vnitřních kroužků vedle těsnění (obr. 11)

Ložiska s těsněním s přídavným označením VA902 nebo E2 nemají žádné domazávací prvky (obr. 12).

Varianty a vlastnosti

SKF vyrábí provedení TQO a TQI v různých variantách s různými vlastnostmi. Varianty a vlastnosti provedení ložisek jsou uvedeny v tabulkové části (→ tabulková část – provedení TQI a TQO) v oddílu Varianty a vlastnosti provedení. Ohledně velikostí nebo kombinací variant a vlastností provedení neuvedených v tabulkové části se obraťte na SKF. Varianty a vlastnosti provedení jsou označeny následujícími znaky:


Varianty provedení
ERozšířené vnitřní kroužky
ENE + N
ESNE + S + N
NBez rozpěrných kroužků
N.1N + .1
SLožisko s těsněním
SNS + N
SN.1S + N + .1
.1Ocelové čepové klece a provrtaná valivá tělesa


Vlastnosti (obr. 13)
GSpirálová drážka v díře ložiska (→ Použití ložisek)
GWG + W
GWIG + WI
GWISIG + WI + SI
GWSIG + W + SI
GWOYG + WO + Y
LSMazací otvory v osazení vnitřního kroužku, obvykle u ložisek určených pro svislé použití s rotujícími vnějšími kroužky
WMazací drážky v čelech ložiskových kroužků
WIMazací drážky v čelech vnitřního kroužku (kroužků)
WILSWI + LS
WOMazací drážky v čelech vnějšího kroužku (kroužků)
SITěsnění vložené mezi dva vnitřní kroužky
YMazací drážka a otvory ve vnitřním kroužku a mezera mezi vnitřními kroužky
Klece

Čtyřřadá kuželíková ložiska SKF jsou vybavena čtyřmi lisovanými ocelovými okénkovými klecemi (obr. 14) nebo čtyřmi ocelovými čepovými klecemi s provrtanými valivými tělesy obr. 15).

Informace o vhodnosti klecí uvádí část Klece a Materiály klecí.

SKF logo