Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zatížení

Minimální, ekvivalentní dynamické a ekvivalentní statické zatížení ložiska
Minimální zatížení

Další informace
(→ Požadované minimální zatížení)
Frm = 0,02 C

Provedení výpočtů


Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska

Další informace
Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska

Fa/Fr ≤ e
→ P = Fr + Y1 Fa

Fa/Fr > e
→ P = 0,67 Fr + Y2 Fa

Provedení výpočtů

Ekvivalentní statické zatížení ložiska

Další informace
(→ Ekvivalentní statické zatížení ložiska)
P0 = Fr + Y0 Fa


Symboly:

C
základní dynamická únosnost [kN] (→ tabulková část – provedení TQI a TQO)
e
výpočtový součinitel (→ tabulková část – provedení TQI a TQO)
Faaxiální zatížení [kN]
Frradiální zatížení [kN]
Frm
minimální radiální zatížení [kN]
Pekvivalentní dynamické zatížení ložiska [kN]
P0
ekvivalentní statické zatížení ložiska [kN]
Y, Y0 ,Y1, Y2výpočtové součinitele (→ tabulková část – provedení TQI a TQO)
Srovnávací základní únosnost

U aplikací válcovacích stolic se základní únosnosti nemusí nutně počítat podle normy ISO 281. Místo toho se často používá jiná metoda výpočtu vycházející z trvanlivosti 90 milionů otáček (500 ot./min a 3 000 provozních hodin). Tyto srovnávací základní únosnosti jsou uvedeny v tabulkové části, protože přímé porovnání mezi srovnávací základní únosností a základní únosností podle normy ISO není možné, a to ani v případě převodu srovnávacích únosností na 1 milion otáček (definice trvanlivosti dle ISO).
Tyto srovnávací základní únosnosti nelze použít k výpočtu základní únosnosti podle normy ISO. Lze je použít pouze v kombinaci s následujícími rovnicemi určujícími vztahy mezi srovnávací trvanlivostí a ekvivalentním zatížením:
LF10 = 90 (CF/PF)10/3
nebo
LF10h = (CF/PF)10/3 (1 500 000/n)
kde

LF10
srovnávací trvanlivost [miliony otáček]
LF10h
srovnávací trvanlivost [provozní hodiny]
CF
srovnávací dynamická únosnost odpovídající trvanlivosti 90 milionů otáček [kN]
PF
srovnávací ekvivalentní dynamické zatížení ložiska [kN] (→ tabulka 1)
n
konstantní rychlost otáčení [1/min]
SKF logo