Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž

Díly čtyřřadých kuželíkových ložisek mohou být v závislosti na provedení rovněž montovány odděleně. Jednotlivé kroužky každého ložiska je třeba montovat ve správném pořadí a poloze. V případě montáže více ložisek současně nesmí být rovněž zaměněny s kroužky jiného ložiska. Byla proto přijata některá opatření k usnadnění montáže:
  • Díly jednoho ložiska jsou označeny písmeny určujícími správné pořadí (obr. 1).
  • Všechny díly jednoho ložiska jsou označeny stejným výrobním číslem.
SKF dodává se všemi ložisky podrobný montážní návod. Pokyny k montáži a údržbě (zejména pro čepy válců) jsou rovněž uvedeny v brožuře SKF Návod k montáži a údržbě čtyřřadých kuželíkových ložisek SKF Explorer.
V případě nedostatku znalostí a zkušeností s montáží čtyřřadých kuželíkových ložisek (zejména u velkých rozměrů) SKF doporučuje požádat o pomoc servisní pracovníky SKF. Další informace o montážních službách SKF jsou k dispozici na vyžádání.

Zatížená oblast

Ve většině aplikací má radiální zatížení konstantní směr. V závislosti na poměru mezi axiálním a radiálním zatížením je obvykle zatížena přibližně jen čtvrtina oběžné dráhy vnějšího kroužku. Proto je třeba použít následující postup: 

  • Vnější kroužky jsou rozděleny do čtyř oblastí označených římskými číslicemi I až IV na čelech kroužků.
  • Označení oblasti I jsou rovněž spojena přímkou přes vnější povrch (obr. 2).
  • Oblast I (přímku přes vnější povrch) je třeba při prvotní montáži nastavit do směru zatížení.
  • Po určité době provozu, která závisí na provozních podmínkách, je třeba vnější kroužky otočit o 90°, aby se zatížení přeneslo na novou (sousední) oblast.
SKF logo