Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mezní teploty

Přípustná provozní teplota čtyřřadých kuželíkových ložisek může být omezena:
  • rozměrovou stabilitou ložiskových kroužků a valivých těles
  • klecemi
  • těsněními a O-kroužky
  • mazivem
Lze-li předpokládat překročení přípustného rozsahu teplot, obraťte se na technicko-konzultační služby SKF.

Ložiskové kroužky a válečky

Čtyřřadá kuželíková ložiska SKF jsou tepelně stabilizována až do teploty 150 °C (300 °F).

Klece

Ocelové klece lze použít při stejných provozních teplotách jako ložiskové kroužky a valivá tělesa.

Těsnění a O-kroužky

Přípustná provozní teplota těsnění závisí na jejich materiálu: 

  • HNBR: –40 až +150 °C (–40 to +300 °F) 
  • FKM: –30 až +200 °C (–20 to +390 °F)
Přípustné provozní teploty O-kroužků jsou –40 až +100 °C (–40 až +210 °F).
Krátkodobě mohou teploty dosáhnout až 120 °C (250 °F).

Maziva

Mezní teploty plastických maziv SKF jsou uvedeny v části Plastická maziva SKF.
Při používání maziv nedodaných společností SKF by mezní teploty měly být ohodnoceny podle Koncepce dopravního semaforu SKF.
SKF logo