Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Údaje o ložisku

Rozměrové
normy
Hlavní rozměry:
ISO 355 (samostatné ložisko)
Tolerance

Další
informace
Tolerance
 • Normální,
 • zúžená geometrické tolerance u ložisek s přídavným označením CL7C
 • dostupnost třídy P5 konzultujte s SKF

Hodnoty:
ISO 492 (tabulka 1, tabulka 2)

Tolerance celkové šířky:
není standardizováno (tabulka 3)

Vnitřní vůle
Další
informace
Vnitřní vůle ložiska

Standardní (tabulka 4)

Další hodnoty vůle jsou identifikovány přídavným označením C následovaným trojmístným číslem. Ohledně hodnot vůle neuvedených v tabulkové části se obraťte na SKF.

Hodnoty jsou platné pro ložiskové sady v nenamontovaném stavu a při naměřeném působícím zatížení:

 • D ≤ 90 mm
  → 0,1 kN
 • 90 < D ≤ 240 mm
  → 0,3 kN
 • D > 240 mm
  → 0,5 kN
Nesouosost

Pokud se nelze vyhnout nesouososti, SKF doporučuje použít uspořádání čely k sobě (do „X“).

Jakákoli nesouosost zvyšuje hlučnost ložiska a zkracuje jeho provozní trvanlivost.

SKF logo