Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Použití ložisek

Jednotlivá kuželíková ložiska ve spárované dvojici (obr. 1, obr. 2) je třeba nastavit proti sobě tak, aby se dosáhlo požadované vůle nebo předpětí (→ Volba předpětí).
Když je provozní vůle v uložení ložiska příliš velká, únosnost obou ložisek nelze plně využít. Nadměrné předpětí zvyšuje tření, což zvyšuje množství třecího tepla a snižuje provozní trvanlivost ložisek.

Uložení

Axiální vnitřní vůle spárovaných ložisek uspořádaných čely k sobě (do „X“) nebo zády k sobě (do „O“) (tabulka 1) poskytuje odpovídající provozní vůli, když jsou ložiska uložena na hřídelích obrobených s přesností:
  • d ≤ 50 mm → m5Ⓔ
  • 50 mm < d ≤ 140 mm → m6Ⓔ
  • 140 mm < d ≤ 200 mm → n6Ⓔ
  • d > 200 mm → p6Ⓔ
SKF doporučuje tyto třídy přesnosti úložné plochy na hřídeli pro obvodová zatížení vnitřního kroužku s hodnotou P ≤ 0,06 C. Při volbě těsnějších uložení zkontrolujte, zda ložiska nemají předpětí a mohou se volně otáčet. Rovněž je třeba vzít v úvahu snížení vnitřní vůle způsobené silami axiálního zajištění.
Pro bodové zatížení vnějšího kroužku SKF doporučuje třídy přesnosti díry tělesa J6Ⓔ nebo H7Ⓔ.

Postup nastavování

Při seřizování spárovaných kuželíkových ložisek se musí ložiska otáčet, aby kuželíky zaujaly správnou polohu, tzn. větší čela kuželíků musí být v kontaktu s vodicí přírubou.
SKF logo