Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Systém označení

Označení většiny valivých ložisek SKF dodržuje systém, který se může skládat ze základního označení a případných dalších přídavných označení před nebo za základním označením ložiska (→ Systém základního označení ložisek).
Příklady a použitelné možnosti pro párovaná jednořadá kuželíková ložiska jsou uvedeny níže.
Basic bearing designation system

Příklady

31324 X/DFkde31324 =
X =
DF =
32232T179/DB32C230kde32232 =
T179 =
DB32, C230 =
Test Designation 1Přídavná označení před základním označením (není k dispozici)

Test Designation 2Základní označení
Viz Označení ložisek nebo identifikace číslem výkresu

Catalogue image - Test Designation 3Přídavná označení za základním označením – Vnitřní konstrukce
BStrmý stykový úhel

Test Designation 4Přídavná označení za základním označením – Vnější provedení (těsnění, drážka pro pojistný kroužek atd.)
T..
Písmeno T doplněné číslicí udává celkovou šířku párovaných ložisek uspořádaných zády k sobě (do „O“) nebo v tandemu.
XHlavní rozměry přizpůsobené normě ISO

Catalogue image - Test Designation 5Přídavná označení za základním označením – Provedení klece (není k dispozici)

Catalogue image - Test Designation 6.1Přídavná označení za základním označením – Materiály, tepelné zpracování
HA1Cementovaný vnitřní a vnější kroužek
HA5Cementovaná valivá tělesa

Test Designation 6.2Přídavná označení za základním označením – Přesnost, vůle, předpětí, tichý chod
CL7CProvedení pro vysokou výkonnost (k dispozici na vyžádání)
P5
Geometrické tolerance podle třídy přesnosti P5
U..
Písmeno U v kombinaci s jedno nebo dvoumístnou číslicí označuje zúženou toleranci celkové šířky, např.:
U2 → +5/0 µm
U4 → +10/0 µm
W
Upravená tolerance šířky kroužku na +5/0 µm

Catalogue image - Test Designation 6.3Přídavná označení za základním označením – Sady ložisek, spárovaná ložiska
DB..
Dvě ložiska spárovaná pro montáž zády k sobě (do „O”). Číslo bezprostředně za DB označuje konstrukci rozpěrných kroužků.
DF..
Dvě ložiska spárovaná pro montáž čely k sobě (do „X”). Číslo bezprostředně za DF označuje konstrukci rozpěrného kroužku.
DT..
Dvě ložiska párovaná pro montáž do tandemu. Číslo bezprostředně za DT označuje provedení rozpěrného kroužku.
C...
Speciální vůle. Dvou nebo trojmístné číslo bezprostředně za C udává střední axiální vnitřní vůli v μm. Rozsah zůstává stejný jako v tabulce 1.

Test Designation 6.4Přídavná označení za základním označením – Stabilizace (není k dispozici)

Test Designation 6.5Přídavná označení za základním označením – Mazání (není k dispozici)

Test Designation 6.6Přídavná označení za základním označením – Další varianty
PEX
Ložisko SKF Explorer, se používá pouze tehdy, když jsou k dispozici stejně velká ložiska základního provedení a ložiska SKF Explorer
VA321Optimalizovaná vnitřní konstrukce
VA606Zakřivená oběžná dráha na vnějším kroužku, logaritmický profil na vnitřním kroužku a speciální tepelné zpracování
VA607Stejné jako VA606, ale jiná tolerance vnějšího průměru
VB022Sražení hrany na větším čele vnějšího kroužku 0,3 mm
VB026Sražení hrany na větším čele vnitřního kroužku 3 mm
VB061Sražení hrany na větším čele vnitřního kroužku 8 mm
VB134Sražení hrany na větším čele vnitřního kroužku 1 mm
VB406Sražení hrany na větším čele vnitřního kroužku 3 mm a na větším čele vnějšího kroužku 2 mm
VB481Sražení hrany na větším čele vnitřního kroužku 8,5 mm
VC027
Modifikovaná vnitřní geometrie umožňující větší přípustné naklopení kroužků
VC068
Zvýšená přesnost chodu a speciální tepelné zpracování
VE141
Jedna pojistná drážka (vybrání) ve vnějším kroužku
VE174Jedna pojistná drážka (vybrání) na větším čele vnějšího kroužku, zvýšená přesnost chodu
VQ051Modifikovaná vnitřní geometrie umožňující větší přípustné naklopení kroužků
VQ117Speciální tolerance radiálního a axiálního házení
VQ267Zúžená tolerance šířky vnitřního kroužku na ± 25 µm
VQ492Speciální tolerance šířky vnitřního kroužku
VQ494Zúžená tolerance radiálního házení
VQ495
Jako CL7C avšak se zúženou nebo posunutou tolerancí vnějšího průměru
VQ506
Zúžená tolerance šířky vnitřního kroužku
VQ507
Jako CL7C avšak se zúženou nebo posunutou tolerancí vnějšího průměru
VQ523
Jako CL7C avšak se zúženou tolerancí šířky vnitřního kroužku a zúženou nebo posunutou tolerancí vnějšího průměru

SKF logo