Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení a varianty

Párovaná ložiska uspořádána čely k sobě (do „X“)
 • mají zatěžovací přímky, které se vzhledem k ose ložiska sbíhají (obr. 1)
 • mohou vyrovnávat omezenou nesouosost
 • mohou přenášet axiální zatížení v obou směrech
 • jsou dodávána v sadě s rozpěrným kroužkem mezi vnějšími kroužky
Párovaná ložiska uspořádána zády k sobě (do „O“)
 • mají zatěžovací přímky, které se vzhledem k ose ložiska rozbíhají (obr. 2)
 • zajišťují relativně tuhé uložení
 • mohou přenášet klopné momenty
 • mohou přenášet axiální zatížení v obou směrech
 • jsou dodávána v sadě s rozpěrnými kroužky mezi vnitřními a vnějšími kroužky
Spárovaná ložiska uspořádaná do tandemu
 • mají rovnoběžné zatěžovací přímky (obr. 3)
 • rovnoměrně sdílejí radiální a axiální zatížení
 • používají se tehdy, když je únosnost jediného ložiska nedostatečná
 • může přenášet axiální zatížení pouze v jednom směru
  Pokud axiální zatížení působí v obou směrech, je třeba přidat třetí ložisko a nastavit jej proti dvojici uspořádané do tandemu.
 • jsou dodávána v sadě s rozpěrnými kroužky mezi vnitřními a vnějšími kroužky
Ložiska SKF Explorer
SKF neustále rozšiřuje svůj sortiment ložisek SKF Explorer. Kromě stávajících spárovaných kuželíkových ložisek SKF Explorer (→ tabulková část) může SKF rovněž na vyžádání vyrobit kuželíková ložiska základního provedení ve specifikaci SKF Explorer. Tato kuželíková ložiska SKF Explorer jsou identifikována přídavným označením PEX.
Klece

Spárovaná kuželíková ložiska SKF jsou vybavena jednou z klecí uvedených v tabulce 1. Standardní lisovaná ocelová klec nebývá uvedena v označení ložiska. Požadujete-li nestandardní klece, před objednáním si nejprve ověřte jejich dostupnost.

Některá maziva mohou mít při vysokých teplotách nepříznivý vliv na polyamidové klece. Informace o vhodnosti klecí jsou uvedeny v části Klece.

SKF logo