Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zatížení

Minimální zatížení
Další
informace
Požadované minimální zatížení
Frm = 0,02 C

S výjimkou ložisek SKF Explorer:
Frm = 0 017 C

Provedení výpočtů
Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska

Další informace
Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska, P
Uspořádání čely k sobě (do „X“) nebo zády k sobě (do „O“)

Fa/Fr ≤ e
→ P = Fr + Y1 Fa

Fa/Fr > e
→ P = 0,67 Fr + Y2 Fa

Uspořádání do tandemu1)

Fa/Fr ≤ e
→ P = Fr

Fa/Fr > e
→ P = 0,4 Fr + Y Fa
Provedení výpočtů
Ekvivalentní statické zatížení ložiska

Další informace
Ekvivalentní statické zatížení
Uspořádání čely k sobě (do „X“) nebo zády k sobě (do „O“)

P0 = Fr + Y0 Fa

Uspořádání do tandemu1)

P0 = 0,5 Fr + Y0 Fa

P0 < Fr → P0 = Fr

1) Při určování axiálního zatížení Fapoužijte popis uvedený v části Výpočet axiálního zatížení působícího na jednotlivá ložiska nebo ložiska párovaná do tandemu.

Symboly

C
dynamická únosnost [kN] (→ tabulková část)
e
výpočtový součinitel (→ tabulková část)
Faaxiální zatížení [kN]
Frradiální zatížení [kN]
Frm
minimální radiální zatížení [kN]
Pekvivalentní dynamické zatížení ložiska [kN]
P0
ekvivalentní statické zatížení ložiska [kN]
Y, Y0, Y1, Y2výpočtové součinitele (→ tabulková část)

SKF logo