Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o ložisku


Metrická ložiskaPalcová ložiska
Rozměrové
normy

Hlavní rozměry:
ISO 355

Ložiska s označením začínajícím J:
Norma ANSI/ABMA 19.1

Hlavní rozměry:
Norma AFBMA 19
(ANSI B3.19)
Norma ANSI/ABMA 19.2 byla nahrazena výše uvedenou normou, ale neobsahuje rozměry.

Tolerance
Další
informace
Tolerance
  • Normální
  • menší geometrické tolerance ložisek s přídavným označením CL7C
Ložiska s označením začínajícím J:
Norma ANSI/ABMA 19.1

Zkontrolujte dostupnost zmenšené tolerance šířky na třídu přesnosti 6 X (přídavné označení CLN) nebo P5
Hodnoty:ISO 492
(tabulka 1, tabulka 2, tabulka 3)
Zkontrolujte dostupnost CL3, CL0 nebo zmenšené tolerance šířky
Hodnoty: Norma ANSI/ABMA 19.2 (tabulka 4)

Upravené tolerance šířky vnějších kroužků a vnitřních polocelků kuželíkových ložisek jsou identifikovány přídavným označením (tabulka 5).
Vnitřní kroužky s klecí a valivými tělesy (vnitřní polocelky) a vnější kroužky ložisek se stejným základním označením jsou zaměnitelné. Tolerance celkové opěrné šířky T ložiska není překročena, jsou-li vnitřní polocelky a vnější kroužky zaměněny.
Vnitřní vůle
Další
informace
Vnitřní vůle
Je dosaženo po montáži a závisí na nastavení proti druhému ložisku.
Předpětí
Další
informace
Volba předpětí
Je dosaženo po montáži a závisí na nastavení proti druhému ložisku.
Přípustná
nesouosost

Ložiska SKF Explorer:
≈ 2 až 4 úhlové minuty

Pokud se nelze vyhnout nesouososti, SKF doporučuje používat pouze ložiska SKF Explorer.


Přípustná úhlová nesouosost (naklopení) mezi vnitřním a vnějším kroužkem závisí na velikosti a vnitřní konstrukci ložiska, provozní radiální vnitřní vůli a silách a momentech působících na ložisko. Z toho důvodu jsou zde uvedeny pouze přibližné hodnoty. Jakákoli nesouosost zvyšuje hlučnost ložiska a zkracuje jeho provozní trvanlivost.

SKF logo