Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Označení ložisek

Metrická ložiska

Označení metrických kuželíkových ložisek se řídí jednou z následujících zásad:
  • Označení řady v souladu s normou ISO 355 se skládá z číslice a dvou písmen. Číslice představuje stykový úhel. Dvě písmena představují průměrovou a šířkovou řadu, v tomto pořadí. Poté následuje třímístné číslo, které vyjadřuje průměr díry d [mm]. Základní označení kuželíkových ložisek SKF začínají písmenem T, např. T2ED 045.
  • Označení zavedená před rokem 1977 jsou založena na systému uvedeném v části Základní označení, např. 32206 (tabulka 1).
  • Metrická ložiska s přídavným označením J, před základním označením, se řídí systémem označování ložisek ABMA, který se používá pro palcová ložiska (→ norma ANSI/ABMA 19.1).

Palcová ložiska

Označení palcových kuželíkových ložisek jsou v souladu s normou ANSI/ABMA 19.2.

V rámci řady:

  • klece s kuželíky jsou stejné, ale vnitřní a vnější kroužky mohou mít různé velikosti a provedení
  • kterýkoli vnitřní kroužek s klecí s kuželíky (vnitřní polocelek) lze zkompletovat s libovolným vnějším kroužkem

Základní údaje:

  • Vnitřní polocelky a vnější kroužky mají vlastní označení a mohou být dodávány odděleně (obr. 1).
  • Označení vnitřních polocelků i vnějších kroužků, jakož i řady, se skládá ze třímístného až šestimístného čísla, které může mít na začátku přídavné označení vyznačující ložiskovou řadu od velmi lehké po velmi těžkou.
  • Úplné označení ložiska je tvořeno zkrácenou kombinací označení vnitřního polocelku a vnějšího kroužku. Skládá se z označení vnitřního polocelku následovaného úplným nebo částečným označením vnitřního kroužku odděleným lomítkem (tabulka 2).
SKF logo