Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Použití ložisek

Jednořadá kuželíková ložiska musí být použita buď s druhým ložiskem (obr. 1) nebo jako spárovaná dvojice (→ Spárovaná kuželíková ložiska). Ložiska musí být proti sobě nastavena tak, aby se dosáhlo požadované vůle nebo předpětí (→ Volba předpětí).
Když je provozní vůle v uložení ložiska příliš velká, únosnost obou ložisek nelze plně využít. Nadměrné předpětí zvyšuje tření, což zvyšuje množství třecího tepla a snižuje provozní trvanlivost ložisek.

Postup nastavování

Při nastavování kuželíkových ložisek proti sobě se musí ložiska otáčet, aby kuželíky zaujaly svou správnou polohu, tzn. větší čela kuželíků musí být v kontaktu s vodicí přírubou.

Uložení pro palcová ložiska

Na rozdíl od metrických ložisek, která jsou vyráběna se zápornými tolerancemi, jsou palcová ložiska vyráběna s kladnými tolerancemi (tabulka 1). Úchylky průměrů hřídele a tělesa pro metrická ložiska proto nejsou použitelné.
Tabulka 2 a tabulka 3 popisuje vhodná uložení na hřídeli a v tělese pro palcová kuželíková ložiska. Údaje platí pro ložiska s Normální přesností v typických aplikacích.
SKF logo