Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení

Označení většiny valivých ložisek SKF dodržují systém, který se může skládat ze základního označení a případných dalších přídavných označením před ním či za ním (→ Systém základního označení ložisek).
Příklady a použitelné možnosti pro jednořadá kuželíková ložiska jsou uvedeny níže.
Basic bearing designation system

Příklady

32206 B/CL7CVA606kde32206 =
B =
CL7C =
VA606 =
23690/23620/CL7Ckde23690/23620 =
CL7C =
Test Designation 1Prefixes
JMetrické ložisko podle systému označení ABMA (norma ANSI/ABMA 19.2)
TMetrické ložisko podle ISO 355

Test Designation 2Basic designation
Viz Označení ložisek nebo identifikace číslem výkresu

Catalogue image - Test Designation 3Suffixes - Internal design
BStrmý stykový úhel

Test Designation 4Suffixes - External design (seals, snap ring groove etc.)
R
Přírubový vnější kroužek
XHlavní rozměry přizpůsobené normě ISO

Catalogue image - Test Designation 5Suffixes - Cage design
TN9Klec PA66 zesílená skelnými vlákny, vedená valivými tělesy
TNH
Klec PEEK zesílená skelnými vlákny, vedená valivými tělesy

Catalogue image - Test Designation 6.1Suffixes - Materials, heat treatment
HA1Cementovaný vnitřní a vnější kroužek
HA2Cementovaný vnější kroužek
HA3Cementovaný vnitřní kroužek
HA4
Cementovaný vnitřní a vnější kroužek a valivá tělesa
HA5Cementovaná valivá tělesa
HB1
Bainiticky kalený vnitřní a vnější kroužek
HN3Vnitřní kroužek se speciálním povrchovým tepelným zpracováním
L4B
Ložiskové kroužky a valivá tělesa se speciálním povlakem

Test Designation 6.2Suffixes - Accuracy, clearance, preload, quiet running
/1
/-1/-3
/4
Upravené tolerance šířky vnějších kroužků a vnitřních polocelků palcových ložisek (tabulka 1)
CL0Geometrické tolerance podle třídy přesnosti 0 ABMA (palcové ložisko)
CL00Geometrické tolerance podle třídy přesnosti 00 ABMA (palcové ložisko)
P5
Geometrické tolerance podle třídy přesnosti P5
U..
Písmeno U v kombinaci s jedno nebo dvoumístnou číslicí identifikuje zúženou toleranci celkové šířky, např.:
U2 → +5/0 µm
U4 → +10/0 µm
W
Upravená tolerance šířky kroužku na +5/0 µm

Catalogue image - Test Designation 6.3Suffixes - Bearing sets, matched bearings (není k dispozici)

Test Designation 6.4Suffixes - Stabilization (není k dispozici)

Test Designation 6.5Suffixes - Lubrication (není k dispozici)

Test Designation 6.6Suffixes - Other variants
CL7ALožisko pastorku, nahrazeno označením CL7C
CL7CProvedení s vysokou výkonností
CLNUžší tolerance šířky kroužků a celkové (připojovací) šířky podle třídy přesnosti 6X ISO
PEX
Ložisko SKF Explorer, používá se pouze tehdy, když jsou k dispozici stejně velká ložiska základního provedení a ložiska SKF Explorer
V001
CL7C a /2
VA321Optimalizovaná vnitřní konstrukce
VA606Vyklenutá oběžná dráha na vnějším kroužku, logaritmický profil na vnitřním kroužku a speciální tepelné zpracování
VA607Stejné jako VA606, ale jiná tolerance vnějšího průměru
VB022Sražení hrany na větším čele vnějšího kroužku 0,3 mm
VB026Sražení hrany na větším čele vnitřního kroužku 3 mm
VB061Sražení hrany na větším čele vnitřního kroužku 8 mm
VB134Sražení hrany na větším čele vnitřního kroužku 1 mm
VB406Sražení hrany na větším čele vnitřního kroužku 3 mm a na větším čele vnějšího kroužku 2 mm
VB481Sražení hrany na větším čele vnitřního kroužku 8,5 mm
VC027
Upravená vnitřní geometrie umožňující větší přípustnou nesouosost
VC068
Menší geometrické tolerance a speciální tepelné zpracování
VE141
Jedna pojistná drážka (vybrání) ve vnějším kroužku
VE174Jedna pojistná drážka (vybrání) na větším čele vnějšího kroužku, menší geometrické tolerance
VQ051Upravená vnitřní geometrie umožňující větší přípustnou nesouosost
VQ117Speciální tolerance radiálního a axiálního házení
VQ267Zmenšená tolerance šířky vnitřního kroužku na ± 25 µm
VQ492Speciální tolerance šířky vnitřního kroužku
VQ494Těsnější tolerance radiálního házení
VQ495
CL7C s menším nebo posunutým rozsahem tolerance vnějšího průměru
VQ506
Menší tolerance šířky vnitřního kroužku
VQ507
CL7C s menším nebo posunutým rozsahem tolerance vnějšího průměru
VQ523
CL7C s menší tolerancí šířky vnitřního kroužku a menším nebo posunutým rozsahem tolerance vnějšího průměru
VQ601
Geometrické tolerance podle třídy přesnosti 0 ABMA (palcové ložisko)
SKF logo