Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení a varianty

Základní provedení ložisek
 • mají konstrukci a vnitřní geometrii zajišťující dlouhou provozní trvanlivost
 • mají vyklenuté profily oběžných drah a optimalizovanou povrchovou úpravu vodicí příruby vnitřního kroužku umožňující chladnější chod a menší spotřebu maziva oproti ložiskům tradičních konstrukcí
 • mají hodnoty základní únosnosti podle normy ISO i vyšší (→ tabulková část)
 • představují nákladově výhodné řešení pro standardní průmyslové aplikace
SKF může na vyžádání rovněž dodat samostatně jakýkoli vnitřní kroužek s klecí a kuželíky (vnitřní polocelek) a jakýkoli vnější kroužek (obr. 1).
Ložiska SKF Explorer
SKF neustále rozšiřuje svůj sortiment ložisek SKF Explorer. Kromě stávajících jednořadých kuželíkových ložisek SKF Explorer (→ tabulková část) může SKF rovněž na vyžádání vyrobit kuželíková ložiska základního provedení ve specifikaci SKF Explorer. Tato kuželíková ložiska SKF Explorer jsou identifikována přídavným označením PEX.
Specializovaná ložiska

Pro aplikace, kde jsou ložiska vystavena zvláštním provozním podmínkám, může SKF na vyžádání vyrobit zakázková jednořadá kuželíková ložiska. S ohledem na požadavky těchto specializovaných aplikací SKF vyrábí například ložiska pastorků nebo ložiska s nízkým třením, a to s následujícími vlastnostmi:

Ložiska pastorků

 • jsou určena pro hřídele pastorků v diferenciálech automobilových převodovek pro zajištění stálého a přesného záběru ozubení
 • mají velmi malé geometrické tolerance a umožňují vysoké předpětí 
 • mají speciální charakteristiky tření a mohou být axiálně nastaveny v úzkém rozmezí metodou třecího momentu
 • jejich vnitřní konstrukce podporuje utváření hydrodynamického mazivového filmu, což podstatně snižuje tření a následně i provozní teploty v době záběhu 
 • při správné montáži, mazání a údržbě si zachovávají nastavené předpětí
 • nesou přídavné označení CL7C

Ložiska s nízkým třením

 • vycházejí vstříc stále rostoucím nárokům na snižování tření a spotřeby energie 
 • optimalizují tření díky vnitřní geometrii, počtu valivých těles, kvalitě povrchu a přepracované konstrukci klece
 • mají třecí moment, který je nejméně o 30 % nižší ve srovnání se standardními ložisky SKF stejné velikosti
 • za běžných podmínek nevyžadují záběh, protože jejich optimalizované stykové profily zajišťují optimální rozložení zatížení a vykazují jen malou a řízenou ztrátu počátečního předpětí
 • vytvářejí méně třecího tepla, což prodlužuje domazávací intervaly a umožňuje provoz při vyšších otáčkách
 • nižší hmotnost klece s kuželíky snižuje setrvačné síly v ložisku a omezuje riziko prokluzování a oděru
 • jsou typicky používána v automobilových a průmyslových převodovkách
Ložiska s přírubou na vnějším kroužku
SKF rovněž vyrábí některé velikosti jednořadých kuželíkových ložisek s přírubou na vnějším kroužku (obr. 2). Tato ložiska lze snadno axiálně zajistit v tělese. Díru tělesa je možné snadněji a efektivněji obrobit, protože nejsou nutná osazení tělesa.
Klece

Jednořadá kuželíková ložiska SKF jsou vybavena jednou z klecí uvedených v tabulce 1. Standardní lisovaná ocelová klec není v označení ložiska identifikována. Požadujete-li nestandardní klece, před objednáním si nejprve ověřte jejich dostupnost.

Některá maziva mohou mít při vysokých teplotách nepříznivý vliv na polyamidové klece. Informace o vhodnosti klecí uvádí část Klece a Materiály klecí.

SKF logo