Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mezní teploty

Přípustná provozní teplota kuželíkových ložisek může být omezena:
  • rozměrovou stabilitou ložiskových kroužků a valivých těles
  • klecí
  • mazivem
Pokud očekáváte teploty mimo přípustný rozsah, obraťte se na SKF.

Ložiskové kroužky a válečky

Kuželíková ložiska SKF jsou tepelně stabilizována až do teploty:
  • D ≤ 160 mm → 120 °C (250 °F)
  • D > 160 mm → 150 °C (300 °F)

Klece

Ocelové nebo PEEK klece lze použít při stejných provozních teplotách jako ložiskové kroužky a kuželíky. Informace o mezních teplotách klecí vyrobených z jiných polymerových materiálů jsou uvedeny v části Materiály klecí.

Maziva

Teplotní limity plastických maziv SKF jsou uvedeny v kapitole Plastická maziva SKF.
Při používání maziv nedodaných společností SKF by mezní teploty měly být ohodnoceny podle Koncepce dopravního semaforu SKF.
SKF logo