Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Prodloužená provozní trvanlivost ložiska z ocele NitroMax

Vysoce přesné ložisko vyrobené z ocele NitroMax

Pro dosažení delší provozní trvanlivosti ložiska a snížení nákladů spojených s odstávkami SKF vyvinula prvotřídní ocel s vysokým obsahem dusíku.

NitroMax je nová generace nerezové ocele s vynikající odolností proti korozi, se zvýšenou mezí únavy a vysokým stupněm rázové houževnatosti. Tato vysoce čistá ocel s vysokým obsahem dusíku prodlužuje provozní trvanlivost ložiska v aplikacích za podmínek dobrého mazání (plný mazivový film). Ale důležitější je, že může významně prodloužit provozní trvanlivost ložiska v podmínkách kritického mazání (nedostatečný mazivový film).

Sortiment vysoce přesných kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem SKF vyrobených z ocele NitroMax má standardně keramická valivá tělesa (nitrid křemíku ložiskové kvality).

Mezi vlastnosti a výhody keramických valivých těles patří:

• Nižší měrná hmotnost

• Nižší tření

• Vysoká tvrdost a vyšší modul pružnosti

• Nízký součinitel tepelné roztažnosti

 

Spojením vlastností ložiskových kroužku z ocele NitroMax a keramických valivých těles se významně zlepšuje výkonnost ložisek a umožňuje jim dosáhnout několikrát delší trvanlivosti než dosahují normální hybridní ložiska.

Standardní ložiska vyrobená z ocele NitroMax mají vestavěná těsnění na obou stranách a jsou naplněna vysoce kvalitním plastickým mazivem. Bezkontaktní těsnění prakticky odstraňují problém předčasných selhání ložiska v důsledku proniknutí nečistot do ložiska.

A protože tato těsnění jsou bezkontaktní, tak velmi účině zadržují plastické mazivo v ložisku bez snižování otáčkové schopnosti těchto ložisek.

Vysoce přesná hybridní ložiska s těsněním vyrobená z ocele NitroMax nevyžadují za normálních provozních podmínek domazávání.

K dispozici jsou také nezakrytá ložiska (bez těsnění).

Ocel NitroMax má také velmi nízký součinitel tepelné roztažnosti. To umožňuje, aby si ložiska vyrobená z ocele NitroMax udržovala během provozu své předpětí, a to i při vysokých otáčkách, což znamená méně tepla vznikajícího v ložiscích a delší provozní životnost plastického maziva.

Zvýšená výkonnost ložisek vyrobených z ocele NitroMax znamená prodloužení údržbových cyklů ložiska a zvýšení doby provozuschopnosti stroje. Konečný výsledek: ložiska vyrobená z ocele NitroMax významně snižují celkové náklady na vlastnictví.


Další informace o oceli NitroMax naleznete v části Materiály ložiskových kroužků a valivých těles.

SKF logo