Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Axiální únosnost

Se vzrůstajícím axiálním zatížením se mění stykové poměry v ložisku. Stykový úhel a zvláště velikost stykové elipsy se zvětšují a může docházet ke zvýšenému napětí v přechodech mezi nákružkem a oběžnou dráhou kroužku. Napětí ve vysoce přesných ložiscích SKF lze udržet na minimální hodnotě odpovídajícími opatřeními, jako např. výrobou zaoblení a broušením přechodových ploch. Přesto by směrné hodnoty maximálního axiálního zatížení (→ tabulková část) neměly být překročeny.
SKF logo