Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Uspořádání ložisek

Uspořádání zády k sobě (do “O”)

Při uspořádání zády k sobě (do "O") (obr. 1) se spojnice stykových bodů rozbíhají ve směru osy ložisek. Uložení je schopné přenášet obousměrné axiální zatížení, ale jedno ložisko nebo sada ložisek přenáší vždy axiální zatížení pouze v jednom směru.

Ložiska namontovaná zády k sobě (do "O") poskytují relativně tuhé uspořádání ložisek. Díky široké rozteči mezi účinnými středy ložisek je toto uspořádání zvláště vhodné pro přenášení momentových zatížení.

Uspořádání čely k sobě (do “X”)

Při uspořádání čely k sobě (obr. 2) se spojnice stykových bodů sbíhají ve směru osy ložisek. Uložení je schopné přenášet obousměrné axiální zatížení, ale jedno ložisko nebo sada ložisek přenáší vždy axiální zatížení pouze v jednom směru.

Díky kratší rozteči mezi účinnými středy ložisek je toto uspořádání čely k sobě (do "X") méně vhodné pro přenášení momentových zatížení ve srovnání s ložisky v uspořádání zády k sobě (do "O").

Uspořádání do tandemu

Použití tandemového uspořádání poskytuje zvyšenou axiální a radiální únosnost ve srovnání se samostatným ložiskem. Při uspořádání ložisek v tandemu (obr. 3) jsou spojnice stykových bodů rovnoběžné a radiální a axiální zatížení jsou rovnoměrně rozděleny.

Sada ložisek v tandemu však může přenášet axiální zatížení pouze v jednom směru. Jestliže axiální zatížení působí v obou směrech nebo pokud působí kombinované zatížení, musí být sada ložisek v tandemu nastavena (montována) proti dalšímu ložisku/ložiskům.

Příklady

Univerzálně párovatelná jednosměrná ložiska mohou být uspořádána v různých kombinacích v závislosti na požadované tuhosti a zatížení dané aplikace. Možná uspořádání jsou uvedena na obr. 4, včetně přídavných označení platných pro spárované sady.

Jestliže není možné se vyhnout nesouososti mezi polohami ložisek v uložení, doporučuje se používat uspořádání ložisek čely k sobě (do "X"). Toto uspořádání ložisek v sadě je méně citlivé na nesouosost než ložiska v uspořádání zády k sobě (do "O").

Kombinace uspořádání ložisek do tandemu s uspořádáním zády k sobě (do "O") nebo čely k sobě (do "X") je obvykle zvolena v případě, že uložení má v určitém směru splňovat vysoké nároky na tuhost nebo únosnost. Takové uspořádání ložisek se používá např. pro uložení dlouhých, předepjatých, svislých nebo letmo uložených šroubových pohonů.

SKF logo