Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Předpětí ložisek

Jednosměrná ložiska

Jednotlivé jednosměrné axiální kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem nejde předepnout, dokud druhé ložisko neposkytne polohování v opačném směru. Jednosměrná ložiska SKF jsou standardně univerzálně párovatelná a jsou vyráběna předem nastavena pro dvě různé třídy předpětí:
  • třída A, malé předpětí
  • třída B, střední předpětí

Velikost předpětí závisí na různých faktorech a platí pro sady ložisek uspořádané zády k sobě (do „O“) nebo čely k sobě (do „X“). Hodnoty předpětí nejsou standardizovány a jsou uvedeny v tabulkové části. Tyto hodnoty nezahrnují vliv uložení ani provozních podmínek.

Sady ložisek s nestandardními předpětími mohou být dodány na zvláštní objednávku. Tyto sady ložisek jsou označeny zadním přídavným označením G, po kterém následuje číslo. Číslo je střední hodnota předpětí sady vyjádřená v daN.

Sady ložisek, které se skládají ze tří nebo čtyř ložisek, mají vyšší předpětí než sady dvou ložisek. Předpětí u těchto sad ložisek lze stanovit vynásobením hodnot uvedených v tabulkové části součinitelem uvedeným v tabulce 1.

Obousměrná ložiska

Hodnoty předpětí pro obousměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem nejsou standardizovány a jsou uvedeny v tabulkové části. Tyto hodnoty nezahrnují vliv uložení ani provozních podmínek.

Ložiska s odlišnými předpětími mohou být dodána na zvláštní objednávku.

Kazetové jednotky

Kazetové jednotky obsahují jednosměrná ložiska standardně s předpětím třídy A nebo B (→ tabulková část). Jednotky obsahující ložiska s nestandardním předpětím mohou být dodány na zvláštní objednávku. Sady ložisek s nestandardním předpětím jsou označeny zadním přídavným označením G, po kterém následuje číslo. Číslo je střední hodnota předpětí sady vyjádřená v daN.
SKF logo