Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Řešení těsnění

Jednosměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem mohou být dodána s bezkontaktním těsněním nasazeným na každé straně (přídavné označení -2RZ, obr. 1). Těsnění tvoří extrémně úzkou spáru s osazením vnitřního kroužku, a proto není snížena otáčková schopnost ložiska.
Obousměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem jsou standardně s těsněním. Mohou být dodána s kontaktním těsněním (přídavné označení -2RSH, obr. 2) nebo bezkontaktním těsněním (přídavné označení -2RSL, obr. 3) nasazeným na každé straně. Bezkontaktní těsnění tvoří extrémně úzkou spáru s osazením vnitřního kroužku, a proto není snížena otáčková schopnost ložiska.
Různá těsnění vyrobená z NBR jsou odolná vůči oleji a otěru a jsou vyztužená ocelovým kroužkem. Přípustné provozní teploty těsnění vyrobeného z NBR jsou –40 až +100 °C (–40 až +210 °F). Krátkodobě mohou teploty dosáhnout až 120 °C (250 °F). Další informace o materiálech naleznete v části Materiály těsnění.

Kazetové jednotky jsou chráněny na obou stranách laminárními kroužky (obr. 4), které zabraňují vniknutí nečistot a úniku plastického maziva. Tato těsnění neomezují dosažitelné otáčky jednosměrných axiálních kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem v jednotce.

Ložiska s těsněním jsou standardně vyplněna vysoce kvalitním plastickým mazivem s nízkou viskozitou, které má jako zahušťovadlo lithné mýdlo a buď základní olejovou složku ze směsi esteru/PAO (pro jednosměrná ložiska a kazetové jednotky), nebo esterovou základní olejovou složku (pro obousměrná ložiska). Množství náplně plastického maziva ~ 25 až 35 % volného prostoru v ložisku. Teplotní rozsah pro plastická maziva:
  • –40 až +120 °C (–40 až +250 °F) pro jednosměrná ložiska
  • -55 až +110 °C (-65 až +230 °F) pro obousměrná ložiska

Za normálních provozních podmínek je provozní životnost první náplně plastického maziva delší než provozní trvanlivost ložiska. Jestliže obousměrná ložiska musí přenášet velká zatížení a pracovat dlouhodobě při vysokých otáčkách, může být zapotřebí je domazávat. Při domazávání by mělo být plastické mazivo aplikováno pomalu při normální provozní teplotě, zatímco se ložisko otáčí. Je třeba zamezit nadměrnému tlaku, neboť může způsobit poškození těsnění.

Ložiska s těsněním by neměla být vymývána a ani ohřívána na teplotu vyšší než 80 °C (175 °F). Pokud je potřeba ložisko s těsněním při montáži zahřát, musí být použit indukční ohřívač a ložisko by mělo být bezprostředně namontováno.

SKF logo