Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Montáž

Montážní pokyny jsou buď vytištěny uvnitř obalu ložiska nebo přiloženy v podobě letáku. Při montáži nebo demontáži vysoce přesných ložisek je třeba dodržovat veškerá doporučení a pokyny platné pro valivá ložiska (→ Montáž a demontáž).
SKF logo