Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Tření

Třecí ztráty v axiálních-radiálních válečkových ložiscích, jako u jiných válečkových ložisek, závisí na různých faktorech. Obecné informace naleznete v kapitole Tření.
Hodnoty pro třetí moment uvedené v tabulkové části byly změřeny při funkčních zkouškách a jedná se o průměrné hodnoty. Měly by být požívány pouze jako směrné hodnoty. Zkoušky byly provedeny za následujících provozních podmínek:
  • mazání: plastické mazivo, kinematická viskozita 150 mm2/s při 40 °C (105 °F)
  • rychlost otáčení: 5 1/min
  • okolní teplota: 30 až 40 °C (85 až 105 °F)
  • upevňovací šrouby utažené doporučenými utahovacími momenty (→ tabulková část)
SKF logo