Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Axiální tuhost

Axiální tuhost závisí na pružné deformaci (vychýlení) ložiska při působení zatížení a může být vyjádřena jako poměr zatížení k deformaci. Protože vztah mezi deformací a zatížením není lineární, lze poskytovat jenom směrné hodnoty (→ tabulková část). Tyto hodnoty platí pro namontovaná ložiska za statických podmínek a působení mírných zatížení. Přesnější hodnoty axiální tuhosti lze vypočítat pomocí pokročilých počítačových metod. Další informace získáte kontaktováním technicko-konzultačních služeb SKF a v části Tuhost ložisek.
SKF logo