Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Trvanlivost ložiska a únosnosti

V průmyslových aplikacích je velikost ložiska zpravidla určena jeho únosností ve vztahu k zatížení, požadované trvanlivosti a požadované spolehlivosti příslušné aplikace. Velikost ložiska pro aplikace v obráběcím stroji je téměř vždy určena jinými faktory, jako např. tuhostí systému, určenými rozměry vřetena, a také parametry otáček a posuvů obrábění příslušné aplikace.
V případě uložení s vysoce přesnými ložisky je neobyčejně obtížně stanovit skutečné zatížení, protože je nutno vzít v úvahu mnoho působících faktorů. SKF Spindle Simulator je propracovaný počítačový program pro analýzu staticky neurčitých systémů ložisek vřetena. Podporuje analýzu vřeten a obsahuje podrobné modely vysoce přesných ložisek. Další informace vám sdělí aplikační oddělení SKF anebo Technicko-konzultační služby SKF.
SKF logo