Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Hlavní rozměry

Hlavní rozměry vysoce přesných ložisek SKF dodržují obecný rozměrový plán ISO 15 pro radiální valivá ložiska a nebo, za určitých okolností, odpovídají hlavním rozměrům přijímaným daným průmyslem.
Rozměrový plán ISO 15

Rozměrový plán ISO 15 pro hlavní rozměry radiálních ložisek obsahuje progresivní řady standardizovaných vnějších průměrů pro každý standardní průměr díry. Tyto vnější průměry jsou uspořádány do průměrové řady. V každé průměrové řadě jsou také definovány různé šířkové řady.

Rozměrové řady jsou tvořeny spojením čísla šířkové řady s číslem průměrové řady.

U vysoce přesných ložisek se používají pouze omezené počty rozměrových řad. Tabulka 1 uvádí průměrové a šířkové řady vysoce přesných ložisek SKF.

Specifické informace o shodě s rozměrovými normami jsou uvedeny v každé části odpovídajícího výrobku:

Sražení hran

Minimální hodnoty sražení hran (obr. 1) v radiálním směru (r1, r3) a v axiálním směru (r2, r4) jsou uvedeny v tabulkové části. Tyto hodnoty jsou v souladu s rozměrovými plány ISO 15:2011, ISO 12043:2007 a ISO 12044:1995.

Vhodné maximální rozměry sražení hran jsou v souladu s ISO 582:1995 a jsou uvedeny v Mezní hodnoty sražení hran.

SKF logo