Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Materiály klecí

Fenolická pryskyřice

Fenolická pryskyřice zesílená bavlněnou tkaninou je lehký materiál. Klece vyrobené z tohoto materiálu odolávají velkým setrvačným silám a provozním teplotám až do 120 °C (250 °F). Materiál má tendenci absorbovat olej, čímž napomáhá mazání styku klec / valivé těleso a poskytuje určitou zálohu pro zastavení chodu, když by došlo k přerušení dodávky maziva.

Fenolická pryskyřice zesílená bavlněnou tkaninou je standardní materiál klece pro většinu vysoce přesných kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem.

Polyamid 66

Polyamid 66 (PA66) zesílený skelnými vlákny nebo bez zesílení se vyznačuje příznivým spojením pevnosti a pružnosti. Vzhledem k vynikajícím kluzným vlastnostem ve styku s ocelí a vysoké kvalitě povrchu stykových ploch se klece z polyamidu 66 vyznačují nízkým třením, nízkým třecím teplem a malým opotřebením. PA66 lze používat při provozních teplotách až do 120 °C (250 °F). Avšak některé syntetické oleje a plastická maziva na bázi syntetického oleje a maziva obsahující přísady EP, když jsou používány při vysokých teplotách, mohou mít škodlivý účinek na klece z PA66. Informace o vhodnosti klecí jsou uvedeny v části Klece.
PA66 je standardním materiálem klecí mnoha vysoce přesných válečkových ložisek a kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem.

Polyamid 46

Polyamid 46 (PA46) má stejné výjimečné vlastnosti jako materiál PA66. PA46 zesílený skelnými vlákny má vyšší přípustnou provozní teplotu než PA66 zesílený skelnými vlákny a lze jej používat při provozních teplotách do 135 °C (275 °F). Stejně jako u materiálu PA66 však platí, že některé syntetické oleje a plastická maziva na bázi syntetického oleje a maziva obsahující přísady EP mohou mít při vysokých teplotách na klece z PA46 škodlivý účinek.
PA46 je standardním materiálem klecí kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem SKF Silent Series řady 719 .. D a 70 .. D.

Polyetereterketon (PEEK)

Polyetereterketon (PEEK) zesílený skelnými nebo uhlíkovými vlákny je oblíbený pro náročné aplikace, kde se vyskytují buď vysoké otáčky či vysoké teploty nebo kde je potřebná chemická odolnost. Maximální teplota pro vysokootáčkové aplikace je ale omezena na +150 °C (300 °F), protože při této teplotě začíná polymer měknout. Materiál nevykazuje známky stárnutí vyvolaného teplotou a přísadami v oleji při teplotách až do 200 °C (390 °F).

PEEK je standardní materiál klecí pro některá vysoce přesná kuličková ložiska s kosoúhlým stykem a vysokootáčková provedení válečkových ložisek.

Mosaz

Mosaz je odolný proti většině běžně používaných ložiskových maziv, včetně syntetických olejů a plastických maziv, a k jeho čištění lze použít organická rozpouštědla. Mosazné klece lze používat při teplotách až do 250 °C (480 °F).

Masivní mosazné klece se používají u řady vysoce přesných dvouřadých válečkových ložisek a obousměrných axiálních kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem a jsou standardní pro velká vysoce přesná kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (d ≥ 300 mm).

Jiné materiály klecí

Kromě výše uvedených materiálů mohou být klece vysoce přesných ložisek SKF pro speciální aplikace vyrobeny i z jiných průmyslově využívaných polymerů, lehkých slitin či postříbřené oceli. Informace o klecích z alternativních materiálů poskytnou technicko-konzultační služby SKF.
SKF logo