Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Tolerance

Vysoce přesná ložiska SKF jsou vyráběna v třídách přesnosti srovnatelných s mezinárodně standardizovaným třídami přesnosti. Normy tolerancí valivých ložisek jsou:
  • ISO 492:2014 pro radiální valivá ložiska
  • ISO 199:2014 pro axiální valivá ložiska
Dostupné typy ložisek a třídy přesnosti uvádí část Přesnost. Skutečné hodnoty tolerancí jsou uvedeny pod titulem Tolerance v každé části odpovídajícího výrobku:

Symboly tolerancí

Symboly veličin tolerancí spolu s jejich definicemi jsou uvedeny v tabulce 1.

Mezní rozměry sražení hran

Maximální hodnoty sražení hran (obr. 1) pro příslušné minimální hodnoty sražení hran (→ Tabulková část) jsou uvedeny v tabulce 2. Hodnoty jsou ve shodě s ISO 582:1995.

Obousměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem řady BTM a BTW a jednosměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem pro šroubové pohony řady BSA mají stejné maximální hodnoty sražení hran jako radiální ložiska.

SKF logo