Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Způsoby zajištění

Pojistné matice

Vnitřní kroužky ložisek uložené s přesahem se zpravidla montují na jedné straně opřené o osazení na hřídeli. Na opačné straně jsou normálně zajištěny přesnou pojistnou maticí (obr. 1).

Ložiska s kuželovou dírou, montovaná přímo na kuželovou úložnou plochu hřídele, jsou obecně zajištěna na hřídeli opěrným kroužkem umístěným u pevného osazení na větším konci kužele a přesnou pojistnou maticí na menším konci kužele. Šířka opěrného kroužku je upravena tak, aby omezovala vzdálenost nasunutí ložiska na jeho kuželovou úložnou plochu.

Podrobné informace o přesných pojistných maticích jsou uvedeny v Přesné pojistné matice.

Rozpěrná pouzdra
Místo osazení na hřídeli nebo v díře tělesa lze mezi kroužky ložiska nebo mezi kroužkem ložiska a sousedním dílem použít rozpěrná pouzdra nebo objímky (obr. 2). V těchto případech se používají tolerance rozměrů a tvaru jako pro opěrné plochy.
Stupňovitá pouzdra

Dalším způsobem axiálního zajištění ložiska je použití stupňovitého pouzdra (obr. 3) uloženého s těsným přesahem na hřídeli. Tato pouzdra jsou obzvláště vhodná pro uložení s vysoce přesnými ložisky, protože mají velmi malé házení a poskytují vynikající přesnost ve srovnání se závitovými pojistnými maticemi. Stupňovitá pouzdra jsou tedy běžně používána pro vysokootáčková vřetena, pro něž nemusí dostačovat přesnost běžných zajišťovacích prvků.

Podrobné informace o stupňovitých pouzdrech uvádí část Stupňovitá pouzdra.

Víka tělesa

Vnější kroužky ložisek uložené s přesahem se zpravidla montují na jedné straně opřené o osazení v tělese. Na druhé straně jsou obvykle zajištěny víkem tělesa.

Víka tělesa a jejich upevňovací šrouby mohou mít v některých případech negativní vliv na tvar a výkonnost ložiska. Jestliže tloušťka stěny mezi úložnou plochou ložiska a dírami pro šrouby je příliš malá a/nebo šrouby jsou utažené příliš velkou silou, může dojít k deformaci oběžné dráhy vnějšího kroužku. Ložiska nejlehčí rozměrové řady ISO 18 a 19 jsou na to mnohem citlivější než ložiska rozměrové řady ISO 10 a vyšší.

Z toho důvodu je vhodnější používat větší počet šroubů malých průměrů. Je třeba se vyvarovat použití pouze tří nebo čtyř šroubů, protože tak malý počet utahovacích bodů může způsobit vznik “výstupků” v díře tělesa. To může mít za následek vznik hlučnosti, vibrací, nestálého předpětí nebo předčasného selhání z důvodu koncentrace zatížení. U složitých konstrukcí vřeten s omezeným prostorem může být možné používat pouze ložiska s nízkým průřezem a omezený počet šroubů. V těchto případech SKF doporučuje provést analýzu FEM (metoda konečných prvků), která umožní přesně předpovědět deformace.

Jako vodítko pro dosažení vhodné svěrné síly mezi nákružkem víka a čelem vnějšího kroužku ložiska by měla být šířka nákružku upravena tak, aby před utažením šroubů byla maximální vůle mezi víkem a čelní plochou tělesa v rozmezí od 15 do 20 μm na 100mm průměru díry tělesa (obr. 4).

SKF logo