Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Stupňovitá pouzdra

Stupňovitá pouzdra tvoří lisovaný spoj se dvěma poněkud odlišnými průměry děr, které jsou uloženy s přesahem na hřídeli s osazením. Uložení s přesahem zajišťuje pouzdro v provozní poloze v axiálním směru a určuje jeho axiální únosnost. Stupňovité provedení úložného povrchu zjednodušuje ustavování souososti v průběhu montáže a současně také usnadňuje i demontáž při použití metody tlakového oleje.

Stupňovitá pouzdra nevyvolávají napětí, která by mohla nepříznivě ovlivnit přesnost chodu hřídele, ale naopak zvyšují tuhost hřídele. Tato pouzdra jsou typicky používána ve vysokootáčkových aplikacích, na něž působí nízké zatížení a v nichž se vyskytují minimální rázová zatížení. Na rozdíl od závitových pojistných matic poskytují stupňovitá pouzdra vynikající montážní přesnost, za předpokladu, že pouzdra a jejich úložné plochy vyrobeny v souladu s technickými podmínkami a jsou dodržena montážní doporučení.

SKF nedodává ani nevyrábí stupňovitá pouzdra, ale v následujících částech jsou uvedena konstrukční doporučení a vhodné rozměry.

SKF logo