Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Uspořádání ložisek pro větší tuhost a vyšší otáčky

Pokud jsou požadovány vyšší otáčky, např. u vysokootáčkových obráběcích center (A > 1 200 000 mm/min), je nutno přijmout kompromis mezi tuhostí a únosností. V těchto uloženích jsou vřetena zpravidla poháněna přímo motorem (motorizovaná vřetena nebo elektrovřetena), nebo přes spojkou. Z toho důvodu na opačném konci vřetena (straně pohonu) nejsou žádná radiální zatížení jako v případě řemenem poháněného vřetena. Proto jsou často používána jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem namontovaná v sadě a jednořadá válečková ložiska (obr. 1). V tomto uspořádání ložisek je sada ložisek na pracovním konci vřetena axiálně vodicí, zatímco válečkové ložisko na opačném konci umožňuje tepelnou roztažnost hřídele vřetena vzhledem k tělesu přímo v ložisku.
Další příklady uložení vřeten vysokootáčkových obráběcích centrech a frézek jsou uvedeny na obr. 2 a obr. 3.
Pokud je vyžadována vyšší výkonnost, SKF doporučuje použít hybridní ložiska vybavená valivými tělesy vyrobenými z nitridu křemíku ložiskové jakosti (Si3N4).
Konkrétním příkladem jsou vysokootáčková vzduchem chlazená elektrovřetena (A až do 1 600 000 mm/min) typicky používaná v horních frézkách pro obrábění dřeva, kamene a skla (obr. 4), u nichž se používají dvě kuličková ložiska s kosoúhlým stykem s těsněním řady S70 W namontovaná v tandemu na pracovním i opačném konci vřetena v uspořádání zády k sobě (do „O“) (předepjatá pružinami).
SKF logo