Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Uspořádání ložisek pro velká zatížení

Vřetena soustruhu jsou typicky určena k obrábění kovů při relativně nízkých rychlostech otáčení. Hloubka řezu a rychlost posuvu jsou zpravidla nastaveny na maximální hodnoty v závislosti na požadované kvalitě povrchu. V soustruhu je výkon normálně přenášen na vřeteno řemenicí nebo ozubenými koly, což má za následek velká radiální zatížení na straně pohonu. Na pracovním konci vřetena, kde působí velká kombinovaná zatížení, jsou pro ložiska důležitými provozními požadavky vysoký stupeň tuhosti a únosnosti.
Vřeteno soustruhu je na pracovním konci běžně uloženo v dvouřadém válečkovém ložisku a obousměrném axiálním kuličkovém ložisku s kosoúhlým stykem a na opačném konci (straně pohonu) ve dvouřadém válečkovém ložisku (obr. 1).
Vnější průměr tělesového kroužku axiálního ložiska je vyroben ve zvláštní toleranci. Tato tolerance umožňuje radiální volnost ložiska po montáži do tělesa s odpovídající tolerancí průměru díry pro sousední dvouřadé válečkové ložisko. Tato vůle je dostatečná pro uvolnění axiálního ložiska od přenášení radiálního zatížení. Toto uspořádání ložisek poskytuje dlouhou výpočtovou trvanlivost a vysoký stupeň tuhosti a stability, což je obojí zásadní pro výrobu obrobků v dobré kvalitě.
Osvědčená praktická zásada říká, že vzdálenost mezi středy ložisek na pracovním a na opačném konci by měla být v rozsahu 3 až 3,5 násobku průměru díry ložiska/ložisek na pracovním konci. Tato zásada platí zvláště tehdy, kde se jedná o vysoká zatížení. Další informace viz Tuhost systému.
Dále jsou uvedeny uspořádání ložisek pro CNC soustruhy a konvenční frézky (obr. 2, obr. 3) a otočné hroty (obr. 4).
U aplikací, kde je dostupný prostor omezen, mohou být vhodnější vysoce přesná kuličková ložiska s kosoúhlým stykem řady 718 nebo 719 (obr. 5, obr. 6).
SKF logo