Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem

Axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem mohou být předepjata pouze axiálně (obr. 1). Přesazení kroužků axiálních kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem jsou přesně broušena tak, že když jsou namontovány obě poloviny ložiska, tak je dané předpětí získáno bez dalšího nastavování. Mějte na paměti, že předpětí je také ovlivněno uložením s přesahem a provozními podmínkami.
Při zatížení vykazují axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem podobné charakteristiky jako kuličková ložiska s kosoúhlým stykem. Proto informace uvedené pro kuličková ložiska s kosoúhlým stykem platí také pro tato ložiska. Odlehčující síla u jednosměrných axiálních kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem pro šroubové pohony řady BSA a BSD je stejná jako u kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem (tabulka 1).
Pro obousměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem řady BTW a BTM lze odlehčující sílu přibližně odhadnout z

Ka1 = 2,85 F0

kde

Ka1
=
odlehčující síla
Fo
=
předpětí ložisek před působením vnějšího axiálního zatížení

SKF logo