Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Válečková ložiska

Válečková ložiska mohou být předepjata pouze radiálně (obr. 1). U ložisek s kuželovou dírou lze dosáhnout předpětí posunutím vnitřního kroužku na kuželové úložné ploše. Výsledné uložení s přesahem vyvolá roztažení vnitřního kroužku a dosažení požadovaného předpětí. Pro přesné nastavení předpětí je třeba použít měřicí přístroje vnitřní vůle. Další informace naleznete v kapitole Montáž nebo Nastavení vůle nebo předpětí.
SKF logo