Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Přesnost úložných a opěrných ploch

Geometrická přesnost a přesnost chodu

Nejvyšší přesnosti chodu, vysokých otáček a nízkých provozních teplot lze pouze dosáhnout, a to i při použití vysoce přesných ložisek, pokud jsou opěrné a další související díly vyrobeny ve stejné přesnosti jako ložiska. Z toho důvodu by měly být úchylky geometrického tvaru vyráběných souvisejících úložných a opěrných ploch minimální. Doporučený tvar a poloha podle ISO 1101:2012 jsou uvedeny v tabulce 1.
Tenkostěnné kroužky ložiska se přizpůsobí tvaru svých úložných ploch. Jakékoliv chyby tvaru úložné plochy na hřídeli a v tělese mohou tedy negativně ovlivnit oběžné dráhy ložisek a výkonnost ložisek, např. úhlové naklopení jednoho kroužku ložiska vůči druhému může způsobit ztrátu přesnosti chodu, koncentraci zatížení a vysoké provozní teploty, především při vysokých otáčkách. Numerické hodnoty tolerančních stupňů IT v souladu s ISO 286-1:2010 jsou uvedeny v tabulce 2.

Drsnost povrchu

Drsnost úložných ploch ložiska nemá takový vliv na výkonnost ložiska jako rozměrová a tvarová přesnost úložné plochy. Ale dosažení požadovaného uložení s přesahem závisí na drsnosti stykových ploch, která je přímo úměrná přesnosti uložení. Směrné hodnoty střední drsnosti povrchu Ra jsou uvedeny v tabulce 3 pro různé třídy přesnosti ložiska. Tato doporučení platí pro broušené úložné plochy.
SKF logo