Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Radiální zajištění ložisek

Únosnost ložisek je plně využita pouze tehdy, když jsou ložiskové kroužky opřeny po celém obvodě a celé šířce oběžných drah. Opěrná úložná plocha by měla být pevná a rovnoměrná, může mít válcový nebo kuželový tvar, popř. u kroužků axiálních ložisek se může jednat o rovinnou plochu. To znamená, že úložné plochy pro ložiska by měly být vyrobeny s odpovídající třídou přesnosti a jejich povrch nesmí být přerušen drážkami, otvory apod., pokud úložná plocha není upravena pro montáž metodou tlakového oleje. To je obzvláště důležité pro vysoce přesná ložiska, která mají poměrné tenké kroužky, jenž se snadno přizpůsobí tvaru úložné plochy na hřídeli nebo v díře tělesa. Kromě toho by měly být ložiskové kroužky spolehlivě zajištěny, aby se pod zatížením neotáčely v tělese nebo na hřídeli
Požadavky na uspokojivé radiální zajištění a odpovídající podepření mohou být v zásadě splněny pouze tehdy, když jsou kroužky ložiska namontovány s vhodným přesahem. Nedostatečně nebo nesprávně zajištěné ložiskové kroužky jsou vždy příčinou poškození ložiska i souvisejících dílů. Jestliže se však požaduje snadná montáž a demontáž nebo axiální posuvnost (jako u axiálně volného ložiska), nelze pokaždé použít uložení kroužku s přesahem. V případech, kdy je nezbytné uložení s vůlí, ale normálně by bylo požadováno uložení s přesahem, je nezbytné přijmout speciální opatření k omezení opotřebení stykovou korozí, které nevyhnutelně vyplývá z posouvání (kroužek ložiska se protáčí na své úložné ploše). To lze např. provést povrchovým kalením úložné plochy ložiska a opěr.
SKF logo