Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Tuhost ložiska

Tuhost valivého ložiska je charakterizována velikostí pružné deformace (vychýlení) ložiska při zatížení. Je vyjádřena jako poměr zatížení k deformaci a závisí na typu ložiska, provedení a velikosti. Nejdůležitějšími parametry jsou:
  • typ valivých těles; válečková ložiska mají vyšší stupeň tuhosti než kuličková ložiska kvůli stykovým podmínkám mezi valivými tělesy a oběžnými drahami
  • materiál valivého tělesa (diagram 1)
  • počet a velikost valivých těles
  • stykový úhel (diagram 2)
  • třída předpětí (diagram 3)
Tuhost ložisek lze dále zvýšit předpětím (→ Předpětí). Předpětí ložisek se běžně používá v aplikacích uložení obráběcích strojů.
Uložení s vůlí na související součásti může mít negativní vliv na tuhost uložení ložisek. Uložení s vůlí v tělese však může být nezbytné pro uložení ložisek používající kuličková ložiska s kosoúhlým stykem v axiálně volné poloze. Běžně je axiálně volná poloha ložiska na straně pohonu hřídele vřetena, a proto je vliv na tuhost systému na pracovní straně hřídele omezen. Jestliže je na konci pohonu hřídele také požadován vyšší stupeň tuhosti, mělo by se použít válečkové ložisko s kuželovou dírou. Toto uložení umožňuje axiální posunutí hřídele vřetena vzhledem k tělesu uvnitř v ložisku a umožňuje uloženi vnitřního i vnějšího kroužku s přesahem.
SKF logo