Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Používání plastického maziva

Při mazání ložisek je třeba plastické mazivo ve volném vnitřním prostoru ložiska rovnoměrně rozdělit mezi valivými tělesy a ložiskovými kroužky. Ložisko je nutno protáčet rukou, dokud nebudou všechny vnitřní povrchy pokryty.
Malá axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem pro šroubové pohony často potřebují velmi malá množství plastického maziva. Jestliže je třeba ložiska namazat malým množstvím plastického maziva, je vhodné ložisko nejprve ponořit do roztoku plastického maziva (3 až 5 % plastického maziva v rozpouštědle). Po odkapání a vypaření rozpouštědla lze aplikovat plastické mazivo. Ponoření ložiska do roztoku plastického plastického maziva zajistí, že všechny povrchy budou pokryty tenkou vrstvou maziva.
SKF logo