Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provozní životnost plastického maziva a domazávací intervaly

Existuje několik interaktivních faktorů ovlivňujících provozní životnost plastického maziva, jejich účinky jsou extrémně složité na výpočet pro jakoukoli konkrétní aplikaci. Je tedy standardní praxí používat odhadovanou provozní životnost plastického maziva na základě empirických údajů.
Odhadovaný domazávací interval u ložisek mazaných plastických mazivem se zakládá na odhadované provozní životnosti plastického maziva. Lze používat různé metody, ale SKF doporučuje následující postup, který vám pomůže vytvořit nejlepší odhad pro vysoce přesná ložiska.
Diagram 1 ukazuje domazávací interval tf pro vysoce přesná ložiska různých provedeních. Diagram platí za následujících podmínek:
  • ložisko s ocelovými valivými tělesy
  • vodorovná hřídel
  • provozní teplota ≤ 70 °C (160 °F)
  • vysoce kvalitní plastické mazivo s lithným zahušťovadlem
  • domazávací interval, na jehož konci je 90% ložisek stále ještě spolehlivě mazáno (životnost L10)
V případě potřeby lze domazávací interval získaný z diagramu 1 přizpůsobit pomocí opravných součinitelů, které závisejí na typu ložiska, provedení a provozních podmínkách. Domazávací interval lze odhadnout pomocí vztahu

Trelub = tf C1 C2 … C8
Křivky pro kuličková ložiska s kosoúhlým stykem a axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem platí pouze pro jednotlivá ložiska. Hodnoty pro spárované sady by měly být upraveny podle uspořádání, počtu ložisek v sadě a předpětí, a to vynásobením domazávacího intervalu součinitelem C1 (tabulka 1). Pokud se sady skládají z více než čtyř ložisek, obraťte se na technicko-konzultační služby SKF.
Pro hybridní ložiska lze předpokládanou provozní životnost plastického maziva stanovit vynásobením hodnoty vypočtené pro celoocelové ložisko příslušným opravným součinitelem C2 (tabulka 2).
V závislosti na provozních podmínkách by měl být domazávací interval vynásoben každým z příslušných opravných součinitelů C3 až C8 (tabulka 3).
Další podmínky, jako např. přítomnost vody, řezné kapaliny a vibrací nejsou zde zahrnuty, a mohou také ovlivnit provozní životnosti plastického maziva.
Vřetena obráběcích strojů často pracují v režimech s proměnlivými otáčkami, zatížením a provozní teplotou. Pokud je spektrum otáčky/zatížení známé a je dostatečně cyklické, lze domazávací interval pro každý interval otáčky/zatížení odhadnout tak, jak je uvedeno výše. Domazávací interval pro celkový cyklus zatížení lze následně vypočítat z

tf tot = 100 / Σ(ai/tfi)

kde
tf tot=celkový domazávací interval [hodiny]
ai=část celkového času cyklu při otáčkách ni [%]
tfi=interval domazávání při otáčkách ni [hodiny]
SKF logo