Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Počáteční náplň plastického maziva

Vysoce přesná ložiska pracující s vysokými otáčkami by měla mít méně než 30 % volného prostoru v ložisku vyplněného plastickým mazivem.

Nezakrytá axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem pro šroubové pohony by měla být namazána takovým množstvím plastického maziva, které vyplní cca 25 až 35 % volného prostoru v ložisku.

Čerstvě plastickým mazivem namazaná ložiska by měla v průběhu zabíhání pracovat s nízkými otáčkami (→ Zabíhání ložisek mazaných plastickým mazivem). To umožňuje odstranění přebytečného plastického maziva a rovnoměrné rozdělení zbývajícího plastického maziva v ložisku. Pokud není zabíhání provedeno, tak riziko zvýšených nárůstů teploty může vyvolat předčasné selhání ložiska.

Počáteční náplň plastického maziva závisí na typu, řadě a velikosti ložiska a také otáčkovém čísle A.

A = n dm


kde

=otáčkové číslo [mm/min]
dm=střední průměr ložiska [mm]
= 0,5 (d + D)
n=otáčky (rychlost otáčení) [1/min]

Počáteční náplň plastického maziva pro nezakrytá ložiska může být odhadnuta pomocí

G = K Gref


kde
G
=počáteční náplň plastického maziva [cm3]
Gref=referenční množství plastického maziva [cm3] (→ Product tables)
K=výpočtový součinitel závisející na typu ložiska a otáčkovém čísle A (diagram 1)
Ložiska s těsněním jsou plněna velmi kvalitním plastickým mazivem s nízkou viskozitou, které vyplní cca. 15 % volného prostoru v ložisku. Jsou považována za normálních provozních podmínek za ložiska bez nutnosti domazávání. Plastické mazivo se vyznačuje následujícími vlastnostmi:
  • schopností vysokých otáček
  • vynikající odolností proti stárnutí
  • velmi dobrými protikorozními vlastnostmi

Technické specifikace plastických maziv jsou uvedeny v tabulce 1.

SKF logo