Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zabíhání ložisek mazaných plastickým mazivem

Přesná ložiska mazaná plastickým mazivem budou mít z počátku provozu vyšší třecí moment. Jestliže nezaběhnutá ložiska pracují s vysokými otáčkami, nárůst teploty může být výrazný. Vysoký třecí moment je vyvolán hnětením nadměrného množství plastického maziva a trvá delší dobu, než přebytečné plastické mazivo unikne z pásma styku. U nezakrytých ložisek lze tuto dobu zkrátit použitím požadovaného množství plastického maziva v ložisku, které je třeba při montáži rovnoměrně rozdělit na obě strany ložiska Výhodné jsou také odpovídající rozpěrné kroužky umístěné mezi dvěmi přilehlými ložisky, které mohou zkrátit dobu záběhu.

Čas potřebný ke stabilizaci provozní teploty závisí na následujících faktorech:

 • typ plastického maziva
 • počáteční náplň plastického maziva
 • způsob naplnění plastického maziva do ložiska
 • počet a uspořádání ložisek v sadě
 • dostupný prostor pro nahromadění nadměrného množství plastického maziva na libovolné straně ložiska
 • postup zabíhání
Vysoce přesná ložiska mohou při správném záběhu běžně pracovat s minimálním množstvím maziva, čímž je dosaženo nejnižšího třecího momentu a provozní teploty. Plastické mazivo, které se nahromadí na stranách ložiska, působí jako zásobník. Olej, který je uvolňován na oběžné dráhy, zajišťuje dlouhodobé účinné mazání.
Zabíhání může být provedeno několika způsoby. Podle možností a bez ohledu na zvolený postup by součástí zabíhání mělo být otáčení hřídele s ložisky v obou směrech.

Standardní postup zabíhání

Tento nejběžnější postup zabíhání může být stručně popsán následujícím způsobem:
 1. Zvolte nízké počáteční otáčky a poměrně malý interval přírůstku otáček.
 2. Zvolte absolutní mezní teplotu, zpravidla 60 až 65 °C (140 až 150 °F). SKF doporučuje nastavit hraniční vypínače stroje takovým způsobem, aby se vřeteno zastavilo, jestliže nárůst teploty překročí mezní hodnoty.
 3. Začněte provoz se zvolenými počátečními otáčkami.
 4. Sledujte růst teploty pravidelným měřením v místě vnějšího kroužku ložiska a vyčkejte, dokud se teplota neustálí. Jakmile teplota dosáhne mezní hodnoty, zastavte vřeteno a počkejte, dokud ložisko nevychladne. Opakujte proces se stejnými otáčkami a nechejte vřeteno spuštěné, dokud se teplota neustálí pod mezní hodnotou.
 5. Jakmile se teplota ustálí, pokračujte v chodu vřetena dalších 10 až 15 minut. Poté zvyšte otáčky o jeden interval na další a opakujte krok 4.
 6. Pokračujte postupně se zvyšováním otáček, dokud se teplota neustálí pod mezní hodnotou ve stupni, který je o jeden interval otáček větší než provozní otáčky systému. Výsledkem je nižší nárůst teploty během běžného provozu. Nyní je ložisko řádně zaběhnuto.
Tento standardní postup je však časově náročný. V případě vřeten se středními až vysokými otáčkami může každý krok trvat od 30 minut až 2 hodiny, dokud se teplota nestabilizuje. Celková doba postupu zabíhání by mohla dosáhnout 8 - 10 hodin (diagram 1).

Krátký postup zabíhání

Alternativní postup ke standardnímu postupu zabíhání snižuje počet stupňů a zkracuje celkový čas zabíhání. Hlavní zásady lze shrnout následovně:
 1. Jako počáteční otáčky zvolte cca 20–25% dosažitelných otáček pro mazání plastickým mazivem (→ tabulková část) a zvolte relativně velký interval zvyšování otáček.
 2. Zvolte absolutní mezní teplotu, zpravidla 60 až 65 °C (140 až 150 °F). Doporučuje se nastavit hraniční vypínače stroje takovým způsobem, aby se vřeteno zastavilo, jestliže nárůst teploty překročí mezní hodnoty.
 3. Začněte provoz se zvolenými počátečními otáčkami.
 4. Sledujte teplotu měřením v místě vnějšího kroužku ložiska, dokud teplota nedosáhne mezní hodnoty. Je třeba postupovat pečlivě, protože zvýšení teploty může být velmi rychlé.
 5. Zastavte provoz a vyčkejte, dokud vnější kroužek nevychladne o 5 až 10 °C (10 až 20 °F).
 6. Uveďte vřeteno opětovně do provozu při stejných otáčkách a sledujte teplotu, dokud není znovu dosaženo mezní hodnoty.
 7. Opakujte body 5 a 6, dokud se teplota za 10 až 15 minut nestabilizuje pod mezní hodnotou. Ložisko je zaběhnuto pro tyto určité otáčky.
 8. Zvyšte otáčky o jeden interval a opakujte bod 47.
 9. Pokračujte, dokud ložisko neběží při otáčkách o jeden interval otáček vyšších než jsou provozní otáčky systému. Výsledkem je nižší nárůst teploty během běžného provozu. Nyní je ložisko řádně zaběhnuto.
Ačkoli každý stupeň otáček může být zapotřebí opakovat několikrát, každý cyklus trvá jen několik minut. Celková doba tohoto postupu zabíhání je podstatně kratší než v případě standardního postupu.
SKF logo