Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazání olejem

Mazání olejem je doporučováno pro mnoho aplikací, protože různé způsoby dodávání oleje mohou být upraveny podle různých provozních podmínek a konstrukce stroje. Při volbě nejvhodnějšího způsobu mazání olejem pro uložení ložisek je třeba zvážit následující požadavky aplikace:
 • požadované množství a viskozita oleje
 • otáčky a hydrodynamické třecí ztráty
 • přípustná teplota ložiska
Typický vztah mezi množstvím oleje / průtokem oleje, třecími ztrátami a teplotou ložiska zobrazuje diagram 1. Diagram ukazuje podmínky v jednotlivých pásmech:
 • Pásmo A
  Množství oleje je nedostatečné k vytvoření hydrodynamického filmu mezi valivými tělesy a oběžnými drahami. Styk kov-kov vede ke zvýšenému tření, vysokým teplotám ložiska, opotřebení a únavě povrchu.
 • Pásmo B
  Větší množství oleje je k dispozici a je přilnavé/kohézní, lze vytvořit nosný olejový film dostatečné tloušťky k oddělení valivých těles a oběžných drah. Tohoto stavu je dosaženo, když tření a teplota dosahují minimálních hodnot.
 • Pásmo C
  Další zvýšení množství oleje zvyšuje třecí teplo z důvodu hnětení/víření maziva a teplota ložiska roste.
 • Pásmo D
  Množství průtoku oleje je zvýšeno tak, že je dosaženo rovnováhy mezi vývinem třecího tepla a teplem odváděným průtokem oleje. Teplota ložiska je na maximu.
 • Pásmo E
  S rostoucím průtokem oleje rychlost, se kterou je teplo odváděno, převyšuje třecí teplo vytvářené ložiskem. Teplota ložiska se snižuje.
Udržení nízkých provozních teplot při extrémně vysokých otáčkách obecně vyžaduje buďto systém mazání olej-vzduch, nebo systém mazání s nuceným oběhem oleje s možností chlazení. S těmito systémy lze udržet provozní podmínky uvedené v pásmech B (olej-vzduch) nebo E (nucený oběh oleje).
SKF logo