Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazací oleje

Pro mazání vysoce přesných ložisek jsou všeobecně doporučovány vysoce kvalitní oleje bez přísad EP. Požadovaná viskozita oleje může být stanovena podle doporučení v části Mazání – Viskozní poměr κ a závisí především na velikosti ložiska, otáčkách a provozní teplotě.
Výpočty mohou být provedeny pomocí programu Viskozita.
Pro mazání systémem olej-vzduch je vhodných mnoho typů olejů. Zpravidla jsou používány oleje s viskozitou 40 až 100 mm2/s při 40 °C (105 °F), které většinou obsahují přísady EP a jsou vhodné především pro ložiska s čárovým stykem. Oleje s viskozitou 10 až 15 mm2/s při 40 °C (105 °F) se běžně používají pro mazání vstřikováním oleje, zatímco systémy mazání olejovou mlhu běžně používají oleje s viskozitou 32 mm2/s při 40 °C (105 °F).
Intervaly výměny oleje v olejové lázni, v systému s nuceným oběhem oleje a systému se vstřikováním oleje závisejí hlavně na provozních podmínkách a množství oleje v náplni. V případě využití systémů mazání kapajícím olejem, mazání olejovou mlhou nebo mazání olej-vzduch je používané mazivo dodáváno do ložiska pouze jednou.
Intervaly výměny oleje v olejové lázni, v systému s nuceným oběhem oleje a systému se vstřikováním oleje závisejí hlavně na provozních podmínkách a množství oleje v náplni. V případě mazání kapajícím olejem, mazání olejovou mlhou nebo mazání olej-vzduch je používané mazivo “ztraceno”, tzn. je dodáváno do ložiska pouze jednou.

Čistota oleje

Čistota oleje, která ovlivňuje provozní trvanlivost ložiska a jeho výkonnost, vyžaduje účinný systém těsnění. Ale i s účinnými těsněními by však stav oleje měl být pravidelně sledován. To platí zvláště u systémů s nuceným oběhem oleje, kde vniknutí chladiva, řezných olejů a jiných kapalných znečišťující látek může změnit mazací vlastnosti oleje.
Požadavky na čistotu oleje mohou být popsány počtem částic na mililitr oleje dle různých velikostí částic. Norma ISO 4406:1999 poskytuje kódovací systém úrovně znečištění pevnými nečistotami. Požadavky na čistotu oleje u vysoce přesných aplikací, jako jsou elektrovřetena, jsou nad rámec tohoto kódování. Maximální velikost částice by neměla překročit 5 μm. Přípustné úrovně znečištění mohou být specifikovány jako extrapolace kódů znečištění podle
ISO 4406:1999 (diagram 1):
  • 10/7, u nových vřeten
  • 13/10, po dlouhém používání (~ 2 000 hodin)
SKF logo