Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Zkušební chod

Jakmile je montáž dokončena, aplikace by měla projít zkušebním chodem, aby se stanovilo, zda všechny součásti správně fungují. Zkušební chod ložiska/ložisek byl měl proběhnout při částečném zatížení a pokud provoz bude v širokém rozsahu otáček, tak při nízkých nebo středně vysokých otáčkách. Valivé ložisko by nemělo být za žádných okolností uváděno do chodu v nezatíženém stavu a zrychlováno do vysokých otáček, protože by mohlo dojít k značnému riziku prokluzování valivých těles na oběžných drahách a k jejich poškození, anebo by klec mohla být vystavena nepřípustným napětím.
Hlučnost a vibrace lze zjistit elektronickým stetoskopem SKF. Za normálních okolností vydává ložisko rovnoměrný "bzučivý" zvuk. Hvízdavé zvuky nebo skřípání upozorňují na nedostatečné mazání. Nepravidelné rachocení nebo klepání jsou většinou způsobeny částicemi nečistot v ložisku anebo poškozením ložiska, k němuž došlo při montáži.
Nárůst teploty ložiska bezprostředně po uvedení do chodu je zcela běžný jev. V případě uložení mazaného plastickým mazivem teplota neklesne, dokud plastické mazivo není rovnoměrně rozděleno v uložení/ložisku. Teprve potom je dosaženo rovnovážné teploty. Více informací o zabíhání ložisek mazaných plastickým mazivem je uvedeno v části Zabíhání ložisek mazaných plastickým mazivem.
Neobvykle vysoké teploty nebo neustálé špičky teplot mohou být zpravidla příznakem příliš vysokého předpětí, nadměrného množství maziva v uložení nebo deformace ložiska v radiálním nebo axiálním směru. Další příčiny by mohly být takové, že související díly nebyly vyrobeny nebo namontovány správně nebo že těsnění vytvářejí příliš tepla.
Během zkušebního chodu nebo neprodleně poté zkontrolujte těsnění, systémy mazání a všechny hladiny kapalin. Pokud jsou hladiny hlučnosti a vibrací vážné, doporučuje se zkontrolovat mazivo ohledně známek znečištění.
SKF logo