Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Dostupný prostor

Přesná uložení zpravidla vyžadují ložiska s nízkým průřezem, a to z důvodů omezeného prostoru a vysokými nároky na tuhost a přesnost chodu. Ložiska s nízkým průřezem jsou vhodná pro uložení hřídelí poměrně velkého průměru a umožňují dosáhnout potřebné tuhosti při poměrně malých vnějších rozměrech ložiska.
Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, válečková ložiska a axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, která jsou běžně používána v aplikacích obráběcích strojů, patří téměř výlučně do průměrových řad ISO 9 a 0 (obr. 1).
Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem průměrové řady 2 jsou v nově navržených uloženích používána jen výjimečně, ale stále jsou běžné ve stávajících aplikacích. Když je základním požadavkem kompaktní průřez, tak preferovaným řešením jsou kuličková ložiska s kosoúhlým stykem průměrové řady 8.
Volbou ložisek průměrových řad 9 nebo 0 lze pro určitou aplikaci ve stejném radiálním prostoru dosáhnout optimálního uložení z hlediska tuhosti a únosnosti.
Axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem pro šroubové pohony mají větší šířku průřezu. Tato ložiska patří běžně do průměrové řady 2 nebo 3. Ne vždy je dostupný prostor hlavním problémem, ale mimořádně důležitá je únosnost.
SKF logo